Odszkodowanie za lot, a przedawnienie roszczenia

Odszkodowanie za lot ma na celu rekompensatę poniesionych przez pasażera strat związanych z opóźnieniem lub odwołaniem lotu. Niemniej pasażer jedynie w ciągu roku może skutecznie domagać się zapłaty odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli byliście pasażerami lotu, który odbył lub miał się odbyć 23 kwietnia 2019 r. to macie czas do 23 kwietnia 2020 r. na wniesienie pozwu przeciwko przewoźnikowi. Oczywiście wniesienie powództwa to ostateczność. W pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem o wypłatę odszkodowania bezpośrednio do przewoźnika. Jeżeli z wnioskiem wystąpimy po 23 kwietnia 2020 r. przewoźnik najpewniej odmówi wypłaty odszkodowania z uwagi na przedawnienie się roszczenia. W przypadku odmownej odpowiedzi na wniosek o wypłatę odszkodowania pamiętać należy, że jeśli nie zgadzamy się ze stanowiskiem przewoźnika ostateczna data na wystąpienie z powództwem to również 23 kwietnia 2020 r. W przypadku wniesienia pozwu do sądu po tej dacie, przewoźnik podniesie zarzut przedawnienia i nie dość, że nie uzyskamy odszkodowania to zostaniemy obciążeni kosztami postępowania. Dlatego jeśli w minionym roku byliście pasażerami opóźnionego lub odwołanego lotu nie czekajcie dłużej, bo może być za późno. Wniosek o wypłatę odszkodowania możecie złożyć za pośrednictwem formularza. Niezwłocznie skierujemy wezwanie do zapłaty do przewoźnika, a w przypadku odmowy lub zbyt długiego milczenia wniesiemy pozew do sądu, co zabezpieczy wasze prawa.

Call Now ButtonMasz pytania? Zadzwoń!