Odszkodowanie za opóźniony lot lub odwołany lot?

Decyzją ustawodawcy unijnego wysokość  odszkodowania uzależniona została od odległości pomiędzy portem wylotu, a portem docelowy i wynosi:

a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Obliczanie długości lotu

Odległość między portami liczona jest po ortodromie czyli najkrótszej trasie wytyczonej na mapie między dwoma portami, a nie realnej przebytej przez samolot. W przypadku lotu, który składa się z kilku odcinków przy obliczaniu długości  bierzemy jedynie odległość między portem wylotu, a ostatecznym portem docelowym. W związku z powyższym w przypadku kilku odcinków trasę liczymy tak jakby był to lot bezpośredni. Wysokość odszkodowania uzależniona jest wyłącznie od odległości niezależnie, na którym odcinku powstało opóźnienie czy też odwołanie lotu, chociażby był to ostatni najkrótszy odcinek. Zasadą bowiem jest, że opóźnienie liczy się dopiero w porcie docelowym.

Czas, a odszkodowanie

Granicą czasową od której przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania są trzy godziny opóźnienia od planowanej godziny przylotu. Natomiast w przypadku lotu powyżej 3500 km wysokość odszkodowanie ulega obniżeniu o 50 % jeżeli opóźnienie nie przekroczyło 4 godzin.

Obniżenie wysokości odszkodowania

W zakresie odwołanych lotów odszkodowanie również może ulec obniżeniu o 50%, gdy alternatywny lot, który został nam zaproponowany przyleci:

a) o dwie godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów; lub

b) o trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów; lub

c) o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b),

W przypadku opóźnienia powyższe ma zastosowanie jedynie do tras powyżej 3500 km. Natomiast przy odwołaniu lotu szansa, że przewoźnik zaproponuje alternatywny lot, który wyląduje przed upływem 3 godzin jest rzadkością.

Ocena

W chwili wejścia Rozporządzenia w życie nikt nie przewidywał, że odszkodowanie zostanie przyznane również pasażerom opóźnionych lotów, dlatego też wysokość odszkodowania zależna jest w tym przypadku także od odległości. Właściwszym czynnikiem warunkującym wysokość odszkodowania wydaje się czas opóźnienia, bowiem strata czasu nie jest zależna od odległości. Oczekując kilkadziesiąt godzin na lot na krótkim odcinku otrzymamy mniejsze odszkodowanie niż kilka godzin na dłuższym.

Call Now ButtonMasz pytania? Zadzwoń!