Odszkodowanie za lot tylko 300 EUR-w jakich sytuacjach?

Odszkodowanie za opóźniony lot uzależnione jest od dystansu pomiędzy portem wylotu oraz przylotu. Rozporządzenie 261/2004 przewiduje trzy stawki: 250€, 400€ oraz 600€. Nie mniej w przypadku opóźnienia lotu powyżej 3500 km wynoszącego pomiędzy 3, a 4 godziny odszkodowanie należne pasażerowi wysokości 300 €. Nie wynika to z treści Rozporządzenia 261/2004, ale z treści bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Dlatego też pasażerom LO21 z Warszawy do Los Angeles oraz LO22 z Los Angeles do Warszawy z 7 lipca 2019 roku otrzymają odszkodowanie w wysokości jedynie 300 EUR. W przypadku lotów powyżej 3500 km odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje w pełnej wysokości, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 4 godziny. W przypadku pozostałych lotów poniżej 3500 km brak jest możliwości zmniejszenia odszkodowania za lot.

Call Now ButtonMasz pytania? Zadzwoń!