Kiedy za opóźniony lot otrzymamy jedynie 300 EUR?

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot uzależniona jest od długości dystansu pomiędzy portem wylotu oraz przylotu. Rozporządzenie 261/2004 przewiduje trzy stawki: 250€, 400€ oraz 600€. Nie mniej w przypadku opóźnienia lotu powyżej 3500 km wynoszącego pomiędzy 3, a 4 godziny odszkodowanie należne pasażerowi wysokości 300 €.

Dlatego też pasażerom LO21 z Warszawy do Los Angeles oraz LO22 z Los Angeles do Warszawy z 7 lipca 2019 roku otrzymają odszkodowanie w wysokości jedynie 300 EUR. W przypadku lotów powyżej 3500 km odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje w pełnej wysokości, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 4 godziny.