Odwołany lot

Odwołany lot niewątpliwie wywołuje u nas negatywne emocje, ponieważ powoduje konieczność zmiany planów, bardzo często tuż przed planowanym wylotem. Niekiedy jednak wywołuje euforię wśród tych pasażerów, którzy znają swoje prawa i mają świadomość rychle przyznanego odszkodowania. Odwołanie lotu, mimo, że rozumienie tego zwrotu wydaje nam się intuicyjnie wymagało doprecyzowania przez TS, gdyż życie pisze najróżniejsze scenariusze, o których legislatorom się nie śniło.

Odwołany, czyli jaki?

Odwołanie, zgodnie z definicją to nieodbycie się lotu, który był uprzednio planowany i na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce. Za lot uznajemy natomiast operację transportu lotniczego wykonywanego pomiędzy portem wylotu, a portem docelowym, na trasie wyznaczonej przez przewoźnika lotniczego, niezależnie od ilości odcinków, (przesiadek), bowiem całość trasy stanowi jeden lot.

Operacja transportu lotniczego to nic innego niż operacja wynikająca z rozkładu lotów, której został przyporządkowany czas wylotu, rejs został oznaczony numerem. Odwołanie oznacza, zatem rezygnację przewoźnika z wykonywania przewidzianego rozkładem pierwotnego lotu oraz zmianę rezerwacji pasażerów na inny lot w rozkładzie, istniejący niezależnie od uprzednio rejsu. O odwołaniu lotu nie przesądza informacja umieszczona na monitorach lotniskowych, ani czas odlotu, który może zwiększyć się nawet o dobę, ani tym bardziej wydanie nowych kart pokładowych. Nie jest wymagana również wyraźna decyzja przewoźnika. Najistotniejsza jest zmiana rezerwacji pasażera na inny lot wynikający z rozkładu.

Za lot odwołany uznać należy również taki, który wystartował z portu wylotu, ale z jakiegokolwiek względu został zmuszony do powrotu, a także lot przekierowany na inne lotnisko nieodpowiadające portowi docelowemu, chyba, że lotnisko to obsługuje to samo miasto lub przewoźnik zaproponował pasażerowi zmianę lotu do portu docelowego ewentualnie innego uzgodnionego z pasażerem, w tym przypadku lot uznaje się za opóźniony. Powyższe uwidacznia, że o odwołaniu lotu możemy mówić, gdy zaplanowana operacja transportu lotniczego na trasie wyznaczonej przez przewoźnika nie doszła do skutku, a pasażer nie wyraził zgody na zmiany.

Odwołanie, a informacja?

O odwołaniu lotu przewoźnik powinien poinformować niezwłocznie pasażera, niezależnie od kanału za pośrednictwem, którego dokonał on zakupu biletu. Nie ma znaczenia czy bilet został zakupiony bezpośrednio u linii lotniczej czy przez OTA (online travel agency). Niemniej rozporządzenie ustala sztywne terminy, od których uzależniony jest zakres przyznanych pasażerowi praw. Odszkodowanie nie przysługuje w przypadkach, gdy pasażer został powiadomiony o odwołaniu, na co najmniej dwa tygodnie przed datą planowanego wylotu. Natomiast w przypadku poinformowania w terminie od 14 do 7 dni, odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli czas wylotu nie przekracza dwóch godzin przed planowanym wylotem i dotarcie do portu docelowego w czasie nieprzekraczającym 4 godzin po dacie planowanego wylotu. W przypadku okresu krótszego niż 7 dni, czas ten odpowiednio się skraca do godziny przy wylocie oraz dwóch godzin przy przylocie. Odszkodowanie, bowiem stanowi rekompensatę za stratę czasu, ale ograniczoną cezurami czasowymi.

Podsumowanie

Odwołanie lotu dla jednych może być przyczyną problemów, dla innych przyczynkiem do świętowania. O odwołaniu lotu mówimy w przypadku odstąpienia przez przewoźnika od wykonywania operacji lotniczej i zmiany rezerwacji na inny lot. Odwołanie lotu dla pasażera wiąże się poza problemami, wyłącznie z szeregiem praw przyznanych na mocy rozporządzenia, o których mowa będzie w  późniejszych wpisach.

Napisz swój komentarz

Call Now ButtonMasz pytania? Zadzwoń!