Odwołany lot – jakie prawa?

Odwołanie lotu może spotkać nas w najmniej oczekiwanym momencie i nieistotna staje się wówczas możliwość uzyskania odszkodowania, bowiem istotniejszym jest jak najszybsze dotarcie do celu. Otóż wielu z nas na przestrzeni minionych lat usłyszało o prawie do odszkodowania, ale już nie wielu ma świadomość pozostałych praw przysługujących w przypadku odwołania lotu.

Pasażer w przypadku odwołania lotu może wybrać pomiędzy trzema alternatywnymi opcjami, to znaczy wybór jednej z nich eliminuje możliwość skorzystania z pozostałych.

  1. Pasażer może żądać w terminie siedmiu dni od daty odwołanego lotu zwrot pełnego kosztu biletu, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera oraz lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie,
  2. Pasażer może żądać dokonania przez przewoźnika zmiany planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie,
  3. Pasażer może żądać dokonania przez przewoźnika zmiany planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Zwrot ceny biletu

Oceniając obiektywnie najmniej korzystną opcją dla pasażera jest zwrot pełnej ceny biletu, gdyż  przewoźnik nie ma wówczas obowiązku zaproponowania alternatywnego planu podróży, a cena biletu najczęściej nie jest w stanie zaspokoić ceny nowego biletu. Opcja ta jest korzystna dla osób, którzy dowiedzieli się o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem i rezygnują z podróży albo wybierają inny sposób dotarcia do celu.

Zmiana planu podróży

W większości przypadków o odwołaniu lotu dowiadujemy się na kilka godzin przed odlotem, gdy najbardziej zależy nam na dotarciu do celu. Po pierwsze należy wskazać, że obowiązkiem przewoźnika jest zmiana planu podróży do miejsca docelowego. Miejscem docelowym jest miejsce wskazane na pierwotnym bilecie. Pasażer ma prawo do zmiany planu podróży w najwcześniejszym możliwym terminie, albo w późniejszym terminie w zależności od wolnych miejsc. Po stronie przewoźnika powstaje obowiązek zmiany planu podróży w taki sposób, która pozwoli mu dotarcie w najwcześniejszym możliwym terminie do miejsca docelowego, co w większości przypadków oznacza dotarcie tego samego dnia. Podczas kontaktu z przewoźnikiem powinniśmy w sposób jasny sformułować nasze żądanie tj. alternatywny lot do miejsca docelowego w najwcześniejszym możliwym terminie.

Praktyką low-cost jest oferowanie lotu do innego miasta w danym państwie. Nie jest to zgodne z postanowieniami Rozporządzenia, a przyjęcie tej propozycji powoduje ograniczenie możliwości domagania się zwrotu kosztów poniesionych w celu dotarcia do miejsca docelowego. Pamiętajcie, aby w rozmowie z przewoźnikiem stanowczo stawiać  sprawę wtedy ma on świadomość, że po drugiej stronie jest osoba, która zna swoje prawa.

Jeżeli zaproponowana zmiana planu podróży jest niesatysfakcjonująca lub nie ma kontaktu z przewoźnikiem przyjmuje się, że nie spełnił on obowiązku wynikającego z Rozporządzenia. Nie mniej w przypadku odwołania lotu nie możemy zrezygnować z próby kontaktu z przewoźnikiem.

Nie wywiązanie się przez przewoźnika z powyższego obowiązku rodzi określone skutki w postaci możliwości samodzielnego kupna biletu lotniczego do miejsca docelowego. Pamiętać należy, że bilet powinien być w tej samej klasie. Oczywiste jest, że cena takiego biletu będzie kilkukrotnie wyższa od standardowej ceny na tej trasie, ale tym nie powinniśmy się martwić. Pamiętajmy jednak, żeby z dostępnych opcji wybierać bilety w możliwie najniższych cenach.

Dla celów dowodowych najlepiej, gdy kontakt z przewoźnikiem jest pisemny bowiem zabezpiecza nas w przypadku ewentualnych problemów ze zwrotem. Oczywiście uprzedzając konsultanta możemy poinformować go, że rozmowa jest nagrywana, co również stanowić będzie dowód w przyszłości.

W tym miejscu pojawia się kwestia zwrotu ceny biletu przez przewoźnika. Bilety kupowane z dnia na dzień zazwyczaj są drogie, zwrot niekiedy może być długotrwały, a przewoźnicy szukają wszelkich sposobów, żeby nie wypłacić pieniędzy. Niemniej nie należy bać się korzystać ze swoich praw i  o nie walczyć, ponieważ prawo stoi po naszej stronie. Każda sytuacja jest inna i niekiedy możemy pozwolić sobie na lot w późniejszym terminie, ale gdy musimy jak najszybciej dotrzeć do miejsca docelowego to miejcie świadomość, że możemy domagać się zwrotu ceny nowego biletu lotniczego odwołanej trasie.

Pamiętać należy, że uprawnienia w zakresie zmiany planu podróży nie są ograniczone z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. Nie występuje jednocześnie związek pomiędzy powyższymi uprawnieniami, a prawem do odszkodowania, którego podstawę stanowią inne przepisy.

Call Now ButtonMasz pytania? Zadzwoń!