Odszkodowanie za lot za overbooking szansą na darmowe wakacje.

Overbooking to sytuacja, w której liczba pasażerów na dany lot przewyższa liczbę miejsc w samolocie. Najczęściej przewoźnicy sprzedają więcej miejsc niż jest w samolocie licząc, że nie wszyscy pasażerowie stawią się do odprawy. Niekiedy przewoźnik zmuszony jest wykonywać lot mniejszym samolotem niż pierwotnie zaplanował i wtedy mamy również do czynienia z overbookingiem. W tej sytuacji przewoźnik zobowiązany jest do wezwania ochotników, którzy zrezygnują z lotu w zamian za uzgodnione korzyści. Najczęściej jest to kwota odpowiadająca odszkodowaniu w wysokości od 250 do 600 EUR, ale może być też sporo wyższa, gdy ochotników brakuje. W przypadku, gdy przewoźnik informuje Cię o overbookingu i proponuje zastępczy lot należy wyraźnie upomnieć się o odszkodowanie.

Przyjmując, że ochotników nie ma, przewoźnik może odmówić wstępu na pokład części pasażerom wbrew ich woli, ale w tej sytuacji zobowiązany jest niezwłocznie do wypłaty odszkodowania, zmiany planu podróży na kolejny lot do miejsca docelowego oraz zapewnienia opieki. Jeżeli masz więcej czasu i nie zależy Ci na punktualnym przybyciu, overbooking stanowi doskonałą szansę na uzyskanie dodatkowych środków pozwalających na pokrycie kosztów biletu, a nawet i wakacji. Z uwagi na możliwość uzyskania odszkodowania liczba ochotników niekiedy przewyższa potrzeby przewoźnika, dlatego przy stanowisku odprawy można dowiedzieć się czy na danym locie jest overbooking i zgłosić się na ochotnika. Praktyka ta jest stosunkowo częsta, choć wiele zależy od indywidualnych planów pasażerów, którym w wielu przypadkach zależy na planowym dotarciu do celu, aniżeli otrzymaniu dodatkowych środków. A czy wam odmówiono wstępu na pokład?

Call Now ButtonMasz pytania? Zadzwoń!