fbpx
rozporządzenie (WE) nr 261/2004

Odszkodowanie za lot w przypadku gryzienia innego pasażera?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiada na pytania prejudycjalne sądów krajowych dotyczące wykładni Rozporządzenie (WE) nr 261/2004, a w szczególności pojęcia nadzwyczajnej okoliczności. Oto przykład z jakimi zagadnieniami przychodzi się zmierzyć TSUE:

“Czy zakresem pojęcia „nadzwyczajnych okoliczności”, o którym mowa w motywie 14 rozporządzenie (WE) nr 261/2004 , można objąć okoliczność, iż jeden pasażer w trakcie danego lotu gryzł innych pasażerów i atakował załogę, która usiłowała go uspokoić, w sposób, który uzasadniał zdaniem dowódcy lotu zmianę trasy lotu w kierunku najbliższego lotniska w celu wysadzenia tego pasażera i jego bagażu, co spowodowało opóźnienie lotu w jego miejscu docelowym”

Dzięki znajomości przepisów i orzecznictwa skutecznie ocenimy szansę na wypłatę odszkodowania. Zapraszamy do skorzystania z usług AirCompensa.com.