Smartwings sp. z o.o. czy Smartwings a.s.- oto jest pytanie?

Jesteśmy w szczycie sezonu wakacyjnego. Każdego dnia na wakacje odlatują pełne samoloty wczasowiczów. Jak zawsze, w tym okresie zdarzają się opóźnienia i odwołania lotu, co rodzi po stronie przewoźnika obowiązek wypłaty odszkodowania, chyba że wykaże wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, których nie można uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Odpowiedzialność ponosi obsługujący przewoźnik to jest ten, którego maszyna obsługuje dany lot, a nie przewoźnik, który zawarł z pasażerem umowę przewozu.

Smartwings (dawniej: Travel Service) jest linią czarterową czeską, która na terenie Polski działa poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie zmienia to faktu, że odpowiedzialność ponosi Smartwings a.s. niezależnie od faktu, że odpowiedzi na reklamację udziela Smartwings sp. z o.o. Jak znaczenie mają powyższe rozważania? Czyżby czysto teoretyczne? Niekoniecznie. Otóż dochodząc przed sądem odszkodowania od Smartwings sp. z o.o. jesteśmy skazani na przegraną, bowiem nie posiada ona legitymacji biernej i nie może zostać pozwana. Zachowanie przewoźnika sprawa wrażenie jakby był obsługującym przewoźnikiem, a nie jest.

Niniejsza sytuacja była przedmiotem sprawy przed warszawskim sądem, w której w uzasadnieniu wyroku wskazał “W rozpoznawanej sprawie jakkolwiek umowa przewozu została zawarta między powodami a (…) sp. z o. o. z siedzibą w W., co nie zostało zakwestionowane przez pozwaną, to jednak odpowiedzialnym za opóźnienie lotu (…) na trasie W. – Z. w dniu 27 lipca 2014 roku nie był pozwana, co zostało przez nią podniesione i zanegowane, ale (…) a.s. z siedzibą w P..

Jakie to ma znaczenie? Powództwo zostało oddalone czyli wnoszący sprawę przegrywa, a jako przegrywający zobowiązany jest do zapłaty kosztów zastępstwa procesowego do 900 zł. Obowiązek zapłaty istnieje niezależnie od faktu, że odszkodowanie nam przysługuje. Nieznajomość prawa szkodzi. AirCompensa zapewnia kompleksową pomoc w procesie ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot. Bez ryzyka, bez obaw!

Call Now ButtonMasz pytania? Zadzwoń!