Odszkodowanie za lot Blue Panorama

Dobrze jest, jeśli każdy podróżujący samolotem, zorientowany jest w przysługujących mu prawach w sytuacjach kryzysowych na lotnisku i w okolicznościach nieprzewidywalnych – w wielu z takich przypadków pasażerom przysługuje prawo do odszkodowania. Jeśli lot jest opóźniony lub odwołany z winy przewoźnika, warto zwrócić się do linii lotniczej o zwrot poniesionych kosztów na zakup biletu. W przypadku, kiedy opóźnienie lotu przekracza 3 godziny i wynika z zaniechań przewoźnika, podróżujący mogą liczyć na rekompensatę wynoszącą nawet do 600 EUR.

Wyjątkiem są okoliczności, w których opóźnienia lotów wynikają z przyczyn niezależnych od linii lotniczych: warunki pogodowe, strajki, działania wojenne itp. Skoro przewoźnik nie miał wpływu na takie sytuacje, naturalnie nie bierze za nie odpowiedzialności przed pasażerami. Choć zawsze te zależności należy dobrze zweryfikować.

Odwołany lot Blue Panorama

O locie odwołanym możemy mówić w przypadku, gdy:

  1. pierwotnego rozkład lotów zostaje zmieniony i pasażer jest przeniesiony przez linię lotniczą na lot o innym numerze,
  2. samolot wystartował, ale został zawrócony na lotnisko odlotu, po czym pasażera przeniesiono na inny lot,
  3. pasażer przyleciał do portu przylotu, który jest inny niż port lotniczy wskazany na bilecie jako miejsce docelowe. Wyjątkiem są sytuacje:
    1. gdy pasażer zgodził się na lot alternatywny do portu lotniczego w pierwotnym miejscu docelowym lub do jakiegokolwiek innego miejsca docelowego. Wówczas lot traktuje się jako opóźniony, a nie odwołany, co jednak nadal nie wyłącza prawa pasażera do dochodzenia wypłaty odszkodowania za opóźnienie lotu,
    2. gdy port lotniczy przylotu i port lotniczy pierwotnego miejsca docelowego na bilecie są obsługiwane przez loty do tego samego miasta – wtedy lot traktuje się jako opóźniony, a nie jako odwołany.

W jakich sytuacjach nie przysługuje odszkodowanie za lot Blue Panorama?

Jeśli lot pasażera został odwołany, może on domagać się odszkodowania pod warunkiem, że:

Linie lotnicze są zobligowane do tego, aby podróżny otrzymał informację o odwołanym locie od 14 do 7 dni przed odlotem. Jeśli linia lotnicza proponuje pasażerowi lot alternatywny, musi on być zorganizowany maksymalnie 2 godziny po wylocie pierwotnym oraz lądować w miejscu docelowym nie później niż 4 godziny później. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, pasażer może ubiegać się o odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie za lot Blue Panorama?

Specjaliści AirCompensa są w pełnej gotowości, aby wspierać poszkodowanych pasażerów, których loty zostały w ostatniej chwili odwołane lub opóźnione. Gromadzimy niezbędne dane, dokumentację potwierdzającą rezerwację klienta i zajmujemy się wszelkimi formalnościami. Dzięki temu, pasażerowie mniej się stresują tą sytuacją a cały proces reklamacyjny u przewoźnika przebiega o wiele szybciej.

Weryfikujemy wszystkie informacje dostarczone przez każdego pasażera, sprawdzamy poprawność wypełnionego obowiązkowego wniosku oraz na bieżąco informujemy o postępach prowadzonych prac. 

Bywa, że linie lotnicze udzielają odpowiedzi na złożone wnioski odszkodowawcze nawet po upływie kilku miesięcy, ale nasi specjaliści starają się od lat proces ten maksymalnie przyspieszyć, dzięki konkretnemu materiałowi dowodowemu i odpowiednio dobranym argumentom.

Złóż wniosek o odszkodowanie za lot Blue Panorama:

Odszkodowanie za opóźniony lot 

Odszkodowanie za odwołany lot 

Odmowa wejścia na pokład