Odszkodowanie za lot Enter Air

Odszkodowanie za niedogodności związane z odwołaniem lub opóźnieniem lotu linii Enter Air można uzyskać, powołując się na Rozporządzenie (WE) 261/2004. Na jego mocy Enter Air ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, jeśli lot został odwołany, opóźniony o ponad 3 godziny oraz w przypadku odmowy przyjęcia na pokład. Wysokość takiego odszkodowania za lot Enter Air uzależnione jest od odległości między miejscem wylotu, a miejscem docelowym. Możemy liczyć na odszkodowanie w wysokości 250 EUR dla wszystkich tras do 1500 km, 400 EUR – dla lotów do 3500 km odbywających się w granicach Unii Europejskiej oraz 600 EUR w przypadku lotów, których trasa wynosi powyżej 3500 km (jeśli opóźnienie nie przekracza 4 godzin, można liczyć na odszkodowanie w wysokości 200 EUR).

Opóźniony lot Enter Air

Podczas weryfikowania czasu opóźnienia lotu, możemy być wręcz drobiazgowi – liczy się moment otwarcia drzwi samolotu w miejscu lądowania. Jeśli w tym momencie opóźnienie przekracza 3 godziny w stosunku do pierwotnego planu, odszkodowanie nam przysługuje. Wynika to z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadających w podobnych sprawach. Nie jest istotne opóźnienie na początku podróży, a więc w momencie wylotu, ale właśnie w miejscu docelowym – jest to szczególnie istotne dla pasażerów, którzy mają zabookowany lot wieloetapowy.

Odwołany lot Enter Air

Odwołanie lotu to tak naprawdę niewykonanie usługi, którą pasażer wykupił u przewoźnika, a więc niewywiązanie się z zawartej umowy między linią lotniczą a podróżującym. Pamiętajmy, że o odwołaniu lotu nie decyduje tablica informacyjna na lotnisku i czasowe opóźnienie, ale zmiana rezerwacji podróżującego na lot o innym numerze. Warto pamiętać, że linia lotnicza Enter Air nie bierze odpowiedzialności za wszelkie zmiany w lotach, gdy poinformuje o nich co najmniej 14 dni przed odlotem.

Odmowa przyjęcia na pokład Enter Air

Jeśli pasażer stawił się na odprawę przed odlotem i mimo to, nie został wpuszczony na pokład, oznacza to odmowę przyjęcia przez linię lotniczą. Jeśli odmowa jest uzasadniona (np. względami bezpieczeństwa, niezgodnością w dokumentach pasażera lub przyczynami zdrowotnymi), linia Enter Air nie wypłaci nam odszkodowania. Jeśli natomiast przyczyną odmowy przyjęcia na pokład będzie overbooking, roszczenia związane z odszkodowaniem ze strony pasażera będą zasadne i linia lotnicza powinna wypłacić mu rekompensatę.

W jakich sytuacjach nie przysługuje odszkodowanie za lot Enter Air?

Odszkodowanie za lot od Enter Air nie przysługuje, jeśli Enter Air udowodni, że odwołanie lub opóźnienie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Za nadzwyczajne okoliczności uznaje się m.in.: nagły brak politycznej stabilności, ekstremalne zjawiska pogodowe, nieoczekiwane usterki wpływające na bezpieczeństwo podróżujących, strajk kontrolerów lotu.

Enter Air nie zwalniają z odpowiedzialności takie okoliczności, jak: usterki techniczne samolotu, system rotacyjny, przekroczenie kodeksowego czasu pracy załogi lub nieobecność w pracy któregoś z jej członków.

Jak uzyskać odszkodowanie za lot Enter Air?

Jeśli znajdziesz się w tej przykrej sytuacji i Twój lot zostanie odwołany lub znacząco opóźniony, nie zapomnij zwrócić się do linii lotniczej o rekompensatę finansową. Wiemy, że jest to sytuacja stresująca dla każdego podróżnego, ale warto zachować zimną krew i zebrać wszelkie niezbędne dokumenty, które przydadzą się w toku postępowania reklamacyjnego. Bywa, że formalności przerastają podróżujących, dlatego wówczas warto zwrócić się do specjalistów o pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

W AirCompensa zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z lotem Enter Air i gwarantujemy najniższą prowizję na rynku. Zachęcamy do wypełnienia formularza na naszej stronie internetowej – jeśli otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania lub nie wiesz, jak zgłosić swoje roszczenia, nasi specjaliści zbadają przyczyny odmowy wskazane przez Enter Air oraz poprowadzą oficjalną ścieżkę reklamacyjną.

Złóż wniosek o odszkodowanie za lot Enter Air:

Odszkodowanie za opóźniony lot 

Odszkodowanie za odwołany lot 

Odmowa wejścia na pokład