odszkodowania wizzair

Odszkodowanie za lot Wizzair

Odszkodowanie za opóźniony lot Wizzair oraz odwołany lot Wizzair to ważne kwestie dla podróżnych. W przypadku takich sytuacji warto znać swoje prawa i możliwości uzyskania rekompensaty. Rozporządzenie (WE) 261/2004 stanowi podstawę do dochodzenia odszkodowania za loty Wizzair. Przewoźnik ten jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, gdy lot zostaje odwołany, opóźniony o więcej niż 3 godziny lub gdy występuje odmowa przyjęcia na pokład.

Odszkodowanie za lot Wizzair zależy od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a ostatecznym miejscem docelowym i wynosi:

*Odszkodowanie w wysokości 300 EUR przysługuje za lot powyżej 3500 km, gdy opóźnienie nie przekracza 4 godzin.

Opóźniony lot Wizzair

Opóźniony lot Wizzair to sytuacja, w której drzwi samolotu otwierają się z opóźnieniem przekraczającym 3 godziny w porównaniu do planowanej godziny lądowania. Prawo do odszkodowania za opóźniony lot Wizzair wynika z interpretacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ważne jest, że opóźnienie jest liczony w miejscu docelowym, niezależnie od opóźnienia przy wylocie samolotu. W przypadku lotów wieloetapowych, dotyczy to tylko ostatniego etapu podróży.

Odwołany lot Wizzair

Odwołany lot Wizzair to taki, który nie odbył się mimo zarezerwowania miejsc. Przewoźnik rezygnuje z wykonania lotu zgodnie z rozkładem. O odwołaniu lotu Wizzair decyduje zmiana rezerwacji pasażera na lot o innym numerze. Informacja na monitorach lotniskowych lub zmiana czasu odlotu nie są decydujące. W przypadku odwołania lotu Wizzair nie ponosi odpowiedzialności, jeśli powiadomi pasażera o tym co najmniej 14 dni przed planowanym odlotem.

Odmowa przyjęcia na pokład Wizzair

Odmowa przyjęcia na pokład Wizzair oznacza, że pomimo stawienia się pasażera do wejścia na samolot, przewoźnik odmawia mu przewozu danym lotem. Wizzair nie jest odpowiedzialny za odmowę przyjęcia na pokład, jeśli jest ona racjonalnie uzasadniona przyczynami związanymi z bezpieczeństwem, zdrowiem lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi. Należy jednak pamiętać, że odmowa związana z overbookingiem nie jest uznawana za racjonalnie uzasadnioną.

W jakich sytuacjach nie przysługuje odszkodowanie za lot Wizzair?

Nie wszystkie sytuacje uprawniają do odszkodowania za lot Wizzair. Wizzair może zwolnić się z odpowiedzialności, jeśli udowodni, że odwołanie lub opóźnienie lotu było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć, mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

loty wizzair

Za nadzwyczajne okoliczności uznaje się m.in.:

Za okoliczności, które nie zwalniają Wizzair z odpowiedzialności, uznaje się m.in.:

 

 

 

 

Jak uzyskać odszkodowanie za lot Wizzair?

Aby uzyskać odszkodowanie za lot Wizzair, warto wypełnić formularz. W przypadku odwołanego lotu w ostatniej chwili sytuacja może być stresująca, dlatego pomoc specjalistów może być cennym wsparciem. Specjaliści zajmą się wszystkimi formalnościami związanymi z dochodzeniem odszkodowania, oferując najniższą prowizję na rynku. Prowizja nie ulega zmianie, nawet w przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, specjaliści zweryfikują przyczynę wskazaną przez Wizzair. Wielokrotnie udawało się uzyskać odszkodowanie za lot dla pasażerów, którym Wizzair odmówił wypłaty odszkodowania.

Złóż wniosek o odszkodowanie za lot Wizzair:

Odszkodowanie za opóźniony lot 

Odszkodowanie za odwołany lot 

Odmowa wejścia na pokład