fbpx

Odszkodowanie za lot Wizzair

Podstawą dochodzenia odszkodowania za lot Wizzair jest Rozporządzenie (WE) 261/2004. Na jego podstawie Wizzair jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, gdy lot został odwołany, opóźniony o więcej niż 3 godziny oraz w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład. Odszkodowanie za lot Wizzair zależy od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a ostatecznym miejscem docelowym i wynosi:

*Odszkodowanie w wysokości 300 EUR przysługuje za lot powyżej 3500 km, gdy opóźnienie nie przekracza 4 godzin.

Opóźniony lot Wizzair

Prawo do odszkodowania za opóźniony lot Wizzair przysługuje, gdy w chwili otwarcia drzwi samolotu przekracza ono 3 godziny w stosunku do planowanej godziny lądowania. Prawo to nie wynika wprost z przepisów Rozporządzenia, a zostało zinterpretowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że nie ma najmniejszego znaczenia opóźnienie powstałe przy wylocie samolotu. Opóźnienie liczymy wyłącznie w miejscu docelowym, co ma istotne znaczenie w przypadku lotów składających się z kilku etapów.

Odwołany lot Wizzair

Odwołany lot to lot, który się nie odbył, chociaż zarezerwowano na niego przynajmniej jedno miejsce. Lot to operacja transportu lotniczego wykonywana pomiędzy miejscem wylotu, a miejscem docelowym – niezależnie od ilości odcinków. Odwołany lot oznacza rezygnację przewoźnika z wykonywania przewidzianego rozkładem lotu. O odwołaniu lotu Wizzair nie przesądza informacja umieszczona na monitorach lotniskowych, ani czas odlotu, który może zwiększyć się nawet o dobę.  Najistotniejsza jest zmiana rezerwacji pasażera na lot z innym numerem. Wizzair nie ponosi odpowiedzialności, gdy poinformuje o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed odlotem.

Odmowa przyjęcia na pokład Wizzair

Odmowa przyjęcia na pokład oznacza odmowę przewozu pasażerów danym lotem, pomimo że stawili się oni do wejścia na samolot. Wizzair nie ponosi odpowiedzialności, gdy odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi. Za racjonalne uzasadnioną nie uznaje się odmowy przyjęcia na pokład, gdy przyczyną jest overbooking.

W jakich sytuacjach nie przysługuje odszkodowanie za lot Wizzair?

Odszkodowanie za lot od Wizzair nie przysługuje, jeśli Wizzair udowodni, że odwołanie lub opóźnienie lotu zostało spowodowane przez nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć, pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Za nadzwyczajne okoliczności uznaje się m.in.:

Za okoliczności, które nie zwalniają Wizzair z odpowiedzialności, uznaje się m.in.:

Jak uzyskać odszkodowanie za lot Wizzair?

Jeśli Twój lot Wizzair został odwołany lub opóźniony, albo odmówiono Ci przyjęcia na pokład, zachęcamy do wypełnienia formularza. Zdajemy sobie sprawę, że odwołany lot w ostatniej chwili to dla podróżnych bardzo stresująca sytuacja, w której łatwo dać ponieść się emocjom i popełnić błędy – a te mogą utrudnić uzyskanie odszkodowania za lot. Dlatego warto czasem skorzystać z pomocy specjalistów w tym zakresie.

Zajmiemy się za Ciebie wszystkimi formalnościami związanymi z dochodzeniem odszkodowania za lot od Wizzair, gwarantując najniższą prowizję na rynku. Prowizja nie ulega zmianie przy wystąpieniu na drogę sądową. Jednocześnie zachęcamy do wypełnienia formularza w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, a nasi specjaliści zweryfikują przyczynę wskazaną przez Wizzair. Wielokrotnie udało nam się uzyskać odszkodowanie za lot dla pasażerów, którym Wizzair odmówił wypłaty odszkodowania.

Złóż wniosek o odszkodowanie za lot Wizzair:

Odszkodowanie za opóźniony lot 

Odszkodowanie za odwołany lot 

Odmowa wejścia na pokład