opóźniony lot wizzair

Odszkodowanie za opóźniony lot Wizzair

Odszkodowanie za opóźniony lot Wizzair przysługuje, gdy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a otwarciem drzwi samolotu upłynęło więcej niż 3  godziny. Przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności, gdy opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika.

Jakie odszkodowanie przysługuje za opóźniony lot Wizzair ?

Odszkodowanie za lot uzależnione jest od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a miejscem docelowym wskazanym na bilecie. Odległość obliczamy po linii prostej pomiędzy dwoma portami lotniczymi.  Jeżeli odległości nie przekracza 1500 km pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR. W przypadku, gdy lot odbywa się w granicach UE lub odległość nie przekracza 3500 km pasażer otrzymuje 400 EUR. Z kolei odszkodowanie w wysokości 600 EUR przysługuje przy odległości powyżej 3500 km. Do obliczenia odległości polecamy Great Circle Mapper.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot Wizzair?

Wniosek odszkodowanie możesz złożyć za pośrednictwem strony internetowej Wizzair lub skorzystać z usług AirCompensa. Przewoźnik ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. Wbrew literalnemu brzmieniu przepisów brak odpowiedzi nie oznacza uznania roszczenia przez przewoźnika.  Wizzair może odmówić wypłaty odszkodowania za opóźniony lot powołując się na nadzwyczajne okoliczności. Odmowa wypłaty odszkodowania nie zawsze oznacza, że odszkodowanie nie przysługuje. Z naszego doświadczenia wynika, że Wizzair z zasady odmawia wypłaty każdemu pasażerowi. W tej sytuacji możesz wystąpić z wnioskiem do nieskutecznego Rzecznika Praw Pasażera lub na drogę sądową, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednocześnie zachęcamy do wypełnienia formularza, a my zajmiemy się Państwa sprawą. Odzyskiwaliśmy odszkodowanie za opóźniony lot Wizzair, po dwukrotnych odmowach otrzymywanych przez pasażerów. Niezależnie od etapu sprawy wynagrodzenie wynosi 20 % brutto, co stanowi najniższą prowizję na rynku. Wynagrodzenie jest płatne wyłącznie w przypadku uzyskania odszkodowania za lot.

Opóźniony lot Wizzair – o czym należy pamiętać?

Jeżeli lot jest opóźniony należy pamiętać o zachowaniu kart pokładowych, choć nie jest to już bezwzględnie wymagane. Jest to również odpowiedni czas, aby uzyskać informację o przyczynach opóźnienia lotu. Pracownicy na lotnisku mają najwiarygodniejsze informacje dotyczące przyczyn opóźnienia lotu. Nie jest nietaktem bycie dociekliwym. Od tej informacji zależy bowiem uzyskanie odszkodowania. Nie odkładajcie Państwo sprawy na później. W Polsce obowiązuje roczny termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie, co jest najkrótszym okresem w Europie.