Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Łukasz Kuca Bdb Investments  ul. Nowomiejska 9, 96-100 Skierniewice posługujący się numerem NIP: 836-182-19-46 („AirCompensa”), który jest operatorem serwisu AirCompensa.com
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dane osobowe przekazywane są przez Użytkownika za pośrednictwem formularza oraz automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie AirCompensa.com. 
 4. Dane przesłane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Udostępnienie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne oraz konieczne do użytkowania serwisu AirCompensa.com
 6. Dane osobowe przekazane w formularzu wyorzystywane są w celach niezbędnych do weryfikacji przysługujących uprawnień w zakresie roszczenia odszkodowania od przewoźnika lotniczego oraz w celach rozliczeniowych.
 7. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny operatora serwisu AirCompensa będą
  wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.
 8. AirCompensa jest administratorem danych Użytkowników. 
 9. We wskazanych celach przetwarzamy Twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 10. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu dodanych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: office@aircompensa.com.
 13. AirCompensa ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 14. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 15. AirCompensa nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 17. Dane osobowe przechowywane będą przez okres roku od odzyskania odszkodowania, albo od zakończenia procesu odzyskania odszkodowania.
 18. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu dochodzenia odszkodowania od przewoźnika lotniczego, na podstawie Rozporządzenia UE nr 261/2004
 19. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.