Regulamin konkursu „Najpiękniejsza pocztówka z wakacji 2021” (uchwalono 09.09.2021)

 

§1 Dane dot. organizatora

1. Organizatorem konkursu jest administrator serwisu aircompensa.com i strony na Facebooku AirCompensa  – BDB Investments Łukasz Kuca, 96-100 Skierniewice, ul. Nowomiejska 9.

§2 Dane dot. uczestników i warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoby pełnoletnie. Ponadto uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia po uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów prawnych.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które w ocenie jury konkursu prawidłowo wykonają zadanie konkursowe.
3. Konkurs potrwa od 09.09.2021 do 29.10.2021.

4. Konkurs odbywa się na stronie Facebook – https://facebook.com/aircompensa.

§3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.Organizator przetwarza tylko i wyłącznie dane osobowe osób, które wygrają konkurs mając na celu dostarczenie im nagród.

2.Organizator po dostarczeniu nagrody nie będzie przetwarzał, udostępniał oraz wykorzystywał danych osobowych, osób, o których mowa w §3 pkt. 1.§

§4 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić stronę AirCompensa na Facebook’u (https://facebook.com/aircompensa) oraz przesłać e-mail na adres konkurs@aircompensa.com, w którym znajdą się:

a) Imię i nazwisko
b) 1 ulubione zdjęcie z wakacji 2021 w stylu pocztówki (bez osób na zdjęciu)
c) Informacja gdzie (państwo, miasto, nazwa atrakcji turystycznej) i kiedy (w jakim miesiącu) zostało zrobione zdjęcie.

2. Termin zgłaszania zdjęć mija 07.10.2021 o godz. 20:00. Wszystkie prawidłowo zgłoszone zdjęcia opublikujemy w dn. 08.10.2021 o godz. 20:00 na naszej stronie na Facebooku (https://facebook.com/aircompensa).

3. Nagrodzimy 10 osób, których zdjęcia w dn. 31.10.2021 o godz. 22:00 będą miały najwięcej polubień i serduszek (od prawdziwych użytkowników portalu Facebook).

§5 Pula nagród

1. Nagrodami w konkursie będą:

a) I miejsce – Bon 1000 zł na wakacje
b) II miejsce – Aparat Fujifilm Instax Mini
c) III miejsce – Plecak turystyczny Quechua
d) IV-X miejsce – Książka o podróżach

§5 Wyłączenie odpowiedzialności organizatora

1.Organizator nie odpowiada za brak możliwości udziału w konkursie z przyczyn technicznych.

§6 Postępowanie reklamacyjne

1.Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu i jego przebiegu należy przesyłać na adres e-mail – office@aircompensa.com.