zwrot za odwołany lot

Przewoźnik musi dokonać zwrotu za odwołany lot w terminie 7 dni

Od kilku miesięcy miliony pasażerów oczekuje na zwrot  za odwołany lot. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004 w przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo wyboru pomiędzy zwrotem ceny biletu albo zmianą planu podróży na najwcześniejszy możliwy lot. Prawo wyboru przysługuje wyłączenie pasażerowi i nie może zostać ograniczone przez przewoźnika, ani tym bardziej przez niego wyłączone. Jednocześnie przewoźnik lotniczy nie jest uprawniony bez zgody pasażera do zwrotu ceny biletu w postaci niepieniężnej. Zwrot za odwołany lot powinien być całkowity i obejmować także prowizje naliczone przez biuro podróży. Innymi słowami pasażer powinien otrzymać taką kwotę jaką zapłacił za odwołany lot.

Wydłużający się czas zwrotu środków przez niejednego przewoźnika doprowadził do skierowania wielu spraw na drogę postępowania sądowego. Niedawny wyrok Sądu Okręgowego w Landshut (Bawaria) z dnia 23 listopada 2020 r. o sygn. 73 O 1651/20 potwierdził nieprzekraczalny termin 7 dni na dokonanie zwrotu. Sąd wskazuje, iż przewoźnik lotniczy musi zwrócić pasażerowi cenę biletu za odwołany lot, za jaką bilet został zakupiony w terminie 7 dni od daty otrzymania przez niego oświadczenia woli pasażera. Nie mają przy tym zastosowania przepisy prawa krajowego ustanawiające inne terminy. Odpowiedzialność za zwrot ceny biletu spoczywa na przewoźniku niezależnie od miejsca gdzie nastąpił zakup biletu, gdyż przewoźnik jest ostatecznym beneficjentem i to z nimi zawierana jest umowa przewozu.

Obowiązek zwrotu ceny biletu nie był główną osią sporu pomiędzy stronami. Przewoźnik miał świadomość obowiązku zwrotu środków. Niemniej stał na stanowisku, że roszczenie nie było wymagalne po upływie 7 dni od daty złożenia oświadczenia woli. Koniecznym zdaniem przewoźnika było wystosowanie kolejnego wezwania do zapłaty. Sąd uznał, że wymagalność roszczenia nastąpiła po 7 dniach, dlatego stronie powodowej przysługuje także zwrot kosztów procesu od przewoźnika lotniczego. Wyrok jest prawomocny.

Pasażerów oczekujących na zwrot od linii lotniczych lub takich, którzy zwrot już otrzymali zachęcamy do zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami na naszym profilu na Facebooku. Postaramy odpowiedzieć się na wasze pytania dotyczące zwrotów i odszkodowania za opóźniony lot. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi wpisami na blogu.