Category / Prawo

  Loading posts...
 • W jakim terminie trzeba złożyć wniosek o odszkodowanie?

  Opóźniony lot to niestety dosyć często pojawiająca się okoliczność podczas wyjazdów w okresie wakacyjnym oraz zimowym. Jednak nadal niewiele osób ma świadomość, że w takiej sytuacji mają prawo do odszkodowania, o ile…

 • Odszkodowanie za odwołany lot – w jakich okolicznościach przysługuje pasażerom?

  Odwołany lub opóźniony lot może popsuć nawet najlepiej zaplanowany wyjazd – podczas takiego przykrego wydarzenia warto pamiętać jednak, że pasażerowi przysługuje rekompensata. Poniżej przedstawiamy okoliczności, w których możesz ubiegać się o odszkodowanie…

 • Dokumenty wymagane do dochodzenia odszkodowania za lot

  Podstawowym warunkiem dochodzenia odszkodowania za lot jest posiadanie rezerwacji na dany lot lub kart pokładowych, dlatego tak istotne jest ich zachowanie. W przypadku lotów czarterowych to ostatnia umowa z biurem podróży stanowi…

 • iberia odszkodowanie

  Odszkodowanie za opóźniony lot Iberia

  Odszkodowanie za opóźniony lot Iberia przysługuje, gdy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a otwarciem drzwi samolotu upłynęło więcej niż 3  godziny lub gdy lot został odwołany, albo odmówiono przyjęcia na pokład. Przewoźnik może…

 • sprawozdanie Rzecznika Praw Pasażera

  Sprawozdanie Rzecznika Praw Pasażera za 2020

  Sprawozdanie Rzecznika Praw Pasażera stanowi podsumowanie pracy Rzecznika Praw Pasażera w 2020 r. Rzecznik Praw Pasażera przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego działa od 1 kwietnia 2019 r., przy czym jego celem nie…

 • odszkodowanie za odwołany lot

  Odszkodowanie za odwołany lot

  Odszkodowanie za odwołany lot przysługuje, gdy lot nie odbył się chociaż był uprzednio planowany i zarezerwowano na niego przynajmniej jedno miejsce. Za lot uznajemy natomiast operację transportu lotniczego wykonywanego pomiędzy portem wylotu,…

 • odszkodowanie za opóźniony lot

  Odszkodowanie za opóźniony lot

  Odszkodowanie za opóźniony lot nie wynika z treści Rozporządzenia (WE) 261/2004. Podstawą jego dochodzenia  jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07.Opóźniony lot jest zmorą wszystkich pasażerów. Jesteśmy…

 • opóźniony lot Emirates

  Odszkodowanie za opóźniony lot Emirates

  Odszkodowanie za opóźniony lot Emirates przysługuje, gdy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a otwarciem drzwi samolotu upłynęło więcej niż 3  godziny lub gdy lot został odwołany. Przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności, gdy opóźnienie…

 • odszkodowanie za opóźniony lot klm

  Odszkodowanie za opóźniony lot KLM

  Odszkodowanie za opóźniony lot KLM( Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV) przysługuje, gdy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a otwarciem drzwi samolotu upłynęło więcej niż 3  godziny lub gdy lot został odwołany. Przewoźnik może zwolnić się z…

 • nadanie klauzuli wykonalnosci decyzji ulc

  Nadanie klauzuli wykonalności decyzji ULC 

  Nadanie klauzuli wykonalności decyzji (ULC) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego umożliwia wyegzekwowanie od przewoźnika lotniczego należnego odszkodowania za lot. W sprawach toczących się przed Komisją Ochrony Praw Pasażera zakończenie postępowania następuje w formie…

 • reklamacja opóźniony lot

  Reklamacja o odszkodowanie za opóźniony lot

  Wniesienie reklamacji o odszkodowanie za opóźniony lot jest obligatoryjnym warunkiem dochodzenia odszkodowania za lot na drodze sądowej lub przed Rzecznikiem Praw Pasażera. W przypadku odwołania lotu lub opóźnienia lotu pasażer musi złożyć…

 • odszkodowanie qatar airways

  Odszkodowanie za opóźniony lot Qatar Airways

  Odszkodowanie za opóźniony lot Qatar Airways przysługuje, gdy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a otwarciem drzwi samolotu upłynęło więcej niż 3  godziny lub gdy lot został odwołany. Przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności,…

 • zwrot za odwołany lot

  Przewoźnik musi dokonać zwrotu za odwołany lot w terminie 7 dni

  Od kilku miesięcy miliony pasażerów oczekuje na zwrot  za odwołany lot. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004 w przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo wyboru pomiędzy zwrotem ceny biletu albo zmianą planu podróży…

 • odszkodowanie za lot od przewoznika

  Odszkodowanie za lot wypłaci każdy obsługujący przewoźnik

  Odszkodowanie za lot przysługuje od obsługującego przewoźnika według wyboru pasażera  jeśli realizował, choć jeden odcinek na trasie lotu. Niezależnie od tego, na którym odcinku doszło do zdarzenia będącego przyczyną opóźnienia lub odwołania…

 • opóźniony lot

  Rozporządzenie (WE) 261/2004 – pytania i odpowiedzi

  Rozporządzenie (WE) 261/2004 stanowi podstawę dochodzenia odszkodowania od przewoźnika. Jaka jest podstawa prawna obowiązku wypłaty odszkodowania za opóźniony lot? Podstawą do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lot jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości…

 • lufthansa samolot

  Odszkodowanie za opóźniony lot Lufthansy

  Odszkodowanie za opóźniony lot Lufthansy przysługuje, gdy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a otwarciem drzwi samolotu upłynęło więcej niż 3 godziny albo gdy lot został odwołany. Przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności, gdy opóźnienie lub…

 • pieniądze za odszkodowanie za lot

  Złożyłeś lub zamierzasz złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pasażera?

  Rzecznik Praw Pasażera to stosunkowo nowa instytucja powołana do polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy pasażerami, a przewoźnikami lotniczymi. Rzecznik nie wydaje wiążących decyzji a jedynie próbuje skłonić strony do polubownego załatwienia sprawy. Jeśli…

 • przedawnienie roszczenia

  Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za lot

  Na podstawie Rozporządzenie (WE) 261/2004 pasażerowie odwołanych lub opóźnionych lotów mogą dochodzić od obsługującego przewoźnika odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR. Odszkodowanie ma charakter ryczałtowy i nie jest wymagane…

 • dreamliner polskie linie lotnicze

  Opóźniony lub odwołany lot Polskich Linii Lotniczych “LOT”?

  Opóźniony lub odwołany lot Polskich Linii Lotniczych “LOT”?              Odszkodowanie za opóźniony lot Polskich Linii Lotniczych “LOT” przysługuje, gdy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a otwarciem drzwi samolotu upłynęło więcej niż 3…

 • zły pasażer

  Przewoźnik lotniczy wypłaci odszkodowanie za lot, gdy nie zagwarantuje najwcześniejszego lotu

  Przewoźnik lotniczy wypłaci odszkodowanie za lot, gdy nie udowodni, że zmiana planu podróży do miejsca docelowego na inny lot bezpośredni lub łączony obsługiwany także przez innych przewoźników, nie umożliwiłaby dotarcia do celu…