odszkodowanie za lot od przewoznika

Odszkodowanie za lot wypłaci każdy obsługujący przewoźnik

Odszkodowanie za lot przysługuje od obsługującego przewoźnika według wyboru pasażera  jeśli realizował, choć jeden odcinek na trasie lotu. Niezależnie od tego, na którym odcinku doszło do zdarzenia będącego przyczyną opóźnienia lub odwołania lotu oraz w jakim państwie rozpoczynał się lot. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-367/20 należy uznać za przełomowe, gdyż ostatecznie rozstrzygnęło odpowiedzialność przewoźników wspólnotowych obsługujących loty łączone, uznając, że to od wyboru pasażera zależy od którego z nich będzie dochodził odszkodowania. Warunkiem jest objęcie lotu łączonego jedną rezerwacją i wykonanie, choć jednego lotu przez przewoźnika wspólnotowego w ramach lotu łączonego.

Obsługujący przewoźnik w przypadku lotów łączonych

Przedmiotem sprawy był następujący stan faktyczny. Pasażerka dokonała potwierdzonej rezerwacji na lot przewidziany na dzień 8 czerwca 2019 r. na trasie z Nowego Jorku  do Hamburga z przesiadką w Amsterdamie . Pierwszy lot uległ opóźnieniu, dlatego pasażerka nie zdążyła na lot do Hamburga, czego konsekwencją było powstanie opóźnienia w miejscu docelowym. Pierwszy lot odbył się w ramach code share przez Delta Airlines, a drugi lot przez KLM.

Trybunał przypomniał, że lot objęty jedną rezerwacją stanowi jedną całość, dlatego za obsługującego przewoźnika należy uznać KLM. Tym samym każdy obsługujący przewoźnik lotniczy, który obsługuje co najmniej jednego segmentu lotu łączonego winien wypłacić odszkodowanie za lot. Niezależnie od tego, czy zrealizowany przez niego lot jest przyczyną dużego opóźnienia pasażera w chwili przybycia do miejsca docelowego.

Odszkodowanie za lot od obsługującego przewoźnika

Orzeczenie ma istotne znaczenie, ponieważ do tej pory zarówno przewoźnicy wspólnotowi i niewspólnotowi  odmawiali wypłaty odszkodowania za lot. Dotyczyło to lotów, które rozpoczynały się poza UE i pierwszy odcinek obsługiwał  przewoźnik niewspólnotowy. Trybunał uznał, że skoro obsługującym przewoźnikiem jest każdy z przewoźników, to dochodzenie odszkodowania możliwe jest według wyboru pasażera. Przewoźnicy mogą dochodzić od siebie odszkodowania w ramach regresu. Jeśli podróżowałeś z państwa trzeciego do UE, przy czym pierwszy lot był obsługiwany przez przewoźnika niewspólnotowego i odmówiono Ci odszkodowania teraz możesz uzyskać do 600 EUR.

Podsumowanie

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania za lot zachęcamy do wypełnienia formularza. Zajmiemy się niezbędnymi formalnościami od wezwania przewoźnika do zapłaty do prowadzenia sprawy sądowej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu na FB. Z powodzeniem zajmowaliśmy się sprawami w podobnych sytuacjach.