odszkodowanie za opóźniony lot klm

Odszkodowanie za opóźniony lot KLM

Odszkodowanie za opóźniony lot KLM( Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV) przysługuje, gdy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a otwarciem drzwi samolotu upłynęło więcej niż 3  godziny lub gdy lot został odwołany. Przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.  Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika. Niezależnie od powyższego dopiero indywidualna analiza każdego przypadku pozwala ocenić czy w danej sprawie przysługuje odszkodowanie za lot.

Jakie odszkodowanie przysługuje za opóźniony lot KLM?

Odszkodowanie za lot uzależnione jest od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a miejscem docelowym wskazanym na bilecie. Odległość obliczamy po linii prostej pomiędzy dwoma portami lotniczymi.  Jeżeli odległości nie przekracza 1500 km pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR. W przypadku, gdy lot odbywa się w granicach UE lub odległość nie przekracza 3500 km pasażer otrzymuje 400 EUR. Z kolei odszkodowanie w wysokości 600 EUR przysługuje przy odległości powyżej 3500 km. W przypadku lotów łączonych odległość liczymy odległość pomiędzy miejscem miejscem wylotu, a miejscem przylotu. Do obliczenia odległości polecamy Great Circle Mapper.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot KLM?

Reklamację możesz złożyć bezpośrednio u przewoźnika lub skorzystać z usług AirCompensa. Przewoźnik ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. Wbrew literalnemu brzmieniu przepisów brak odpowiedzi nie oznacza uznania roszczenia przez przewoźnika.  KLM może odmówić wypłaty odszkodowania za opóźniony lot powołując się na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. Odmowa wypłaty odszkodowania nie zawsze oznacza, że odszkodowanie nie przysługuje. W tej sytuacji możesz wystąpić z wnioskiem do nieskutecznego Rzecznika Praw Pasażera lub na drogę sądową, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zachęcamy do wypełnienia formularza, a my zajmiemy się Państwa sprawą załatwiając wszelkie formalności, a gdy zaistnieje taka konieczność skierujemy sprawę do sądu. Air Compensa ponosi koszty postępowania.

Odzyskaliśmy odszkodowanie za opóźniony lot KLM, po odmowach otrzymywanych przez pasażerów. Niezależnie od etapu sprawy wynagrodzenie wynosi 20 % brutto, co stanowi najniższą prowizję na rynku. Wynagrodzenie jest płatne wyłącznie w przypadku uzyskania odszkodowania za lot. Nie ponosisz żadnego ryzyka.

Opóźniony lot KLM – o czym należy pamiętać?

Jeżeli Twój lot opóźnił się pamiętaj o zachowaniu kart pokładowych. Pracownicy na lotnisku mają najwiarygodniejsze informacje dotyczące przyczyn opóźnienia lotu, dlatego zapytaj o przyczynę opóźnienia lub odwołania lotu. Nie jest nietaktem bycie dociekliwym. Od tej informacji może zależeć uzyskanie odszkodowania.  Nie zapomnij również zrobić zdjęcia tablicy odlotów i przylotów i sprawdzić warunków atmosferycznych.  Nie odkładajcie sprawy na później. 

Masz pytania? Wyślij nam wiadomość na Facebooku.