opóźniony lot Emirates

Odszkodowanie za opóźniony lot Emirates

Odszkodowanie za opóźniony lot Emirates przysługuje, gdy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a otwarciem drzwi samolotu upłynęło więcej niż 3  godziny lub gdy lot został odwołany. Przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.  Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika. Niezależnie od powyższego dopiero indywidualna analiza każdego przypadku pozwala ocenić czy w danej sprawie przysługuje odszkodowanie za lot.

Jakie odszkodowanie przysługuje za opóźniony lot Emirates?

Odszkodowanie za lot uzależnione jest od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a miejscem docelowym wskazanym na bilecie. Odległość obliczamy po linii prostej pomiędzy dwoma portami lotniczymi.  W przypadku Emirates odszkodowanie przysługuje zazwyczaj w wysokości 600 EUR, ponieważ odległość pomiędzy lotniskami generalnie przekracza 3500 km. Odszkodowanie ulega pomniejszeniu, gdy czas opóźnienia nie przekroczy 4 godzin. W przypadku lotów łączonych odległość liczymy odległość pomiędzy miejscem miejscem wylotu, a miejscem przylotu. Do obliczenia odległości polecamy Great Circle Mapper.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot Emirates?

Reklamację możesz złożyć bezpośrednio u przewoźnika lub skorzystać z usług AirCompensa. Przewoźnik ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. Wbrew literalnemu brzmieniu przepisów brak odpowiedzi nie oznacza uznania roszczenia przez przewoźnika. Emirates może odmówić wypłaty odszkodowania za opóźniony lot powołując się na nadzwyczajne okoliczności. Odmowa wypłaty odszkodowania nie zawsze oznacza, że odszkodowanie nie przysługuje. Skutecznym sposobem na uzyskanie odszkodowania za opóźniony lot od Emirates jes wystąpienie na drogę sądową. Pasażerów zachęcamy do wypełnienia formularza, a my zajmiemy się Państwa sprawą załatwiając wszelkie formalności, a gdy zaistnieje taka konieczność skierujemy sprawę do sądu. AirCompensa ponosi koszty postępowania sądowego.

Odzyskaliśmy odszkodowanie za opóźniony lot Emirates, po odmowach otrzymywanych przez pasażerów. Niezależnie od etapu sprawy wynagrodzenie wynosi 20 % brutto, co stanowi najniższą prowizję na rynku. Wynagrodzenie jest płatne wyłącznie w przypadku uzyskania odszkodowania za lot. Nie ponosisz żadnego ryzyka.

Opóźniony lot Emirates – o czym należy pamiętać?

Jeżeli Twój lot jest opóźniony pamiętaj o zachowaniu kart pokładowych. Pracownicy na lotnisku mają najwiarygodniejsze informacje dotyczące przyczyn opóźnienia lotu, dlatego zapytaj o przyczynę opóźnienia lub odwołania lotu. Nie jest nietaktem bycie dociekliwym. Od tej informacji może zależeć uzyskanie odszkodowania.  Nie zapomnij również zrobić zdjęcia tablicy odlotów i przylotów i sprawdzić warunków atmosferycznych.  Nie odkładajcie sprawy na później. 

Ważne: W przypadku lotów spoza UE do UE odszkodowanie nie przysługuje, ponieważ Emirates nie jest przewoźnikiem wspólnotowym.

Jeśli masz pytania wyślij nam wiadomość na Facebooku.