obniżenie odszkodowania za lot

Obniżenie odszkodowania za lot do 300 EUR

Obniżenie odszkodowania za lot następuje tylko w jednym przypadku. Odszkodowanie za lot opóźniony zasadniczo uzależnione jest od dystansu pomiędzy portem wylotu oraz przylotu. Odległość liczymy po ortodromie czyli linii prostej pomiędzy miejscem wylotu, a miejscem docelowym. Rozporządzenie (WE) 261/2004 przewiduje trzy stawki odszkodowania: 250€, 400€ oraz 600€.

Obniżenie odszkodowania za lot

Niemniej w opóźnieniu lotu na dystansie powyżej 3500 km wynoszącego pomiędzy 3, a 4 przewoźnik może obniżyć odszkodowanie o 50 % do kwoty 300 €. Nie wynika to wprost z treści Rozporządzenia (WE) 261/2004, ale z treści  orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Obniżenie odszkodowania za lot jest prawem przewoźnika z którego bardzo rzadko rezygnuje . Jeśli przewoźnik skorzystał z tego prawa nie możemy dochodzić przed sądem pełnej kwoty odszkodowania, co ostatnio potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie.

Przykładowo. Pasażerowie lotu z Warszawy do Los Angeles otrzymają odszkodowanie w wysokości jedynie 300 EUR. W przypadku lotów powyżej 3500 km odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje w pełnej wysokości, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 4 godziny. W przypadku pozostałych lotów poniżej 3500 km brak jest możliwości obniżenia odszkodowania za lot. Jednocześnie przewoźnik nie może miarkować wysokości odszkodowania. Niekiedy przewoźnicy chcą zmniejszyć swoja odpowiedzialność wskazują, że wysokość odszkodowania jest nieproporcjonalna do ceny biletu. Nie mają ku temu żadnych podstaw, co rozstrzygnął Sąd.

Przytrafiła Ci się tego typu sytuacja? Zapraszamy do skorzystania z usług AirCompensa.com!