jak dochodzić odszkodowania za lot przed sądem

Jak dochodzić odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot przed sądem?

Jak dochodzić odszkodowania za lot przed sądem? Z dniem 1 kwietnia 2019 r. przestała istnieć Komisja Ochrony Praw Pasażera, która rozpatrywała skargi na przewoźników. Od tej pory jedynym najskuteczniejszym środkiem dochodzenia odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot jest wystąpienie na drogę sądową. Odmowa wypłaty odszkodowania przez przewoźnika oznacza bowiem, że niezadowolonemu pasażerowi przysługuje wystąpienie przeciwko przewoźnikowi na drogę sądową. Konieczność skierowania przepisów, wniesienia opłaty jak i gąszcz przepisów sprawia, że niewielu decyduje się na ten krok. Dlatego wspieramy pasażerów opóźnionych lub odwołanych lotów.

Dochodzenie odszkodowania za lot

W sprawach z zakresu odszkodowań lotniczych najistotniejsze jest wykazanie przez przewoźnika wystąpienia przesłanek egzoneracyjnych. Ze względu na różnorodne orzecznictwo udzielenie odpowiedzi czym są te przesłanki może sprawiać trudność. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego AirCompensa podjęła niestandardowe działania w celu zapewnienia swoim klientom najwyższych standardów obsługi.

Sąd Okręgowy w Warszawie po naszym wniosku opublikował wyroki w sprawach o odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot, co pozwala nam ocenić zasadność roszczenia. Nikt wcześniej nie wystąpił z podobnym wnioskiem. AirCompensa dzięki znajomości orzecznictwa sądów odwoławczych najskuteczniej broni praw pasażerów gwarantując największe szanse na odzyskanie odszkodowania. Działamy z pasją dla Was i wiemy jak uzyskać odszkodowanie za lot.

Pozew do sądu – odszkodowanie za lot

Pozew powinien spełniać wymogi formalne wynikające z kodeksu postępowania cywilnego. Niespełnienie wymogów formalnych może spowodować odrzucenie pozwu. Podstawowym warunkiem rozpoznania sprawy przez sąd jest uiszczenie opłaty sądowej. Do tej pory opłaty kształtowały się w przedziale od 30-100 zł. Niemniej nowelizacja procedury cywilnej zakłada wzrost opłat sądowych. Od 21 sierpnia 2019 r. stawki będą kształtować się w przedziale od 100-200 zł, co przy odszkodowaniu 250 EUR stanowi 10 % przedmiotu roszczenia.

Czy to są jedyne koszty? To zależy. Strona przegrywająca zwraca wygrywającemu koszty procesu, pod tym określeniem kryją się opłat sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, które wynoszą od 270-900 zł. W związku z powyższym wnosząc pozew o 400 EUR i przegrywając będziemy musieli zwrócić kwotę oscylującą w granicach 1000 zł. Czy to już wystarczająco zniechęciło was do walki o odszkodowanie? Ostatnie zmiany przepisów w sposób oczywisty utrudniają dochodzenie odszkodowania od przewoźników. Wymagana jest bowiem znajomość przepisów lub skorzystanie z usług radcy prawnego czy adwokata, co powoduje wzrost kosztów. Jednocześnie istnieje ryzyko przegranej i utrata kwoty wyższej niż sami dochodzimy.

AirCompensa.com prowadzi postępowanie na etapie przed sądowym  jak i sądowym, nie pobierając żadnych opłat do czasu wygranej. Nie ponosisz również ryzyka przegranej, gdyż ryzyko bierzemy na siebie. Nic nie tracisz możesz jedynie zyskać.