fbpx
jak dochodzić odszkodowania za lot przed sądem

Jak dochodzić odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot przed sądem?

Jak dochodzić odszkodowania za lot przed sądem? Z dniem 1 kwietnia 2019 r. przestała istnieć Komisja Ochrony Praw Pasażera, która rozpatrywała skargi na przewoźników. Od tej pory jedynym najskuteczniejszym środkiem dochodzenia odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot jest wystąpienie na drogę sądową. Sądem właściwym do rozpatrywania powództwa jest sąd miejsca siedziby przewoźnika, miejsca wylotu lub miejsca przylotu według wyboru pasażera.

Pozew

Pozew powinien spełniać wymogi formalne wynikające z kodeksu postępowania cywilnego. Niespełnienie wymogów formalnych może spowodować odrzucenie pozwu. Podstawowym warunkiem rozpoznania sprawy przez sąd jest uiszczenie opłaty sądowej. Do tej pory opłaty kształtowały się w przedziale od 30-100 zł. Niemniej nowelizacja procedury cywilnej zakłada wzrost opłat sądowych. Od 21 sierpnia 2019 r. stawki będą kształtować się w przedziale od 100-200 zł, co przy odszkodowaniu 250 EUR stanowi 10 % przedmiotu roszczenia.

Czy to są jedyne koszty? To zależy. Strona przegrywająca zwraca wygrywającemu koszty procesu, pod tym określeniem kryją się opłat sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, które wynoszą od 270-900 zł. W związku z powyższym wnosząc pozew o 400 EUR i przegrywając będziemy musieli zwrócić kwotę oscylującą w granicach 1000 zł. Czy to już wystarczająco zniechęciło was do walki o odszkodowanie? Ostatnie zmiany przepisów w sposób oczywisty utrudniają dochodzenie odszkodowania od przewoźników. Wymagana jest bowiem znajomość przepisów lub skorzystanie z usług radcy prawnego czy adwokata, co powoduje wzrost kosztów. Jednocześnie istnieje ryzyko przegranej i utrata kwoty wyższej niż sami dochodzimy.

Dochodzenie odszkodowania za lot

Jak dochodzić odszkodowania za lot przed sądem, gdy ryzyko przegranej sprawia, że możemy ponieść koszty zamiast otrzymać odszkodowanie. AirCompensa.com prowadzi postępowanie na etapie przed sądowym  jak i sądowym, nie pobierając żadnych opłat do czasu wygranej. Nie ponosisz również ryzyka przegranej, gdyż ryzyko bierzemy na siebie. Nic nie tracisz możesz jedynie zyskać.