opóźniony lot czarterowy

Odszkodowanie za lot czarterowy

Odszkodowanie za lot czarterowy przysługuje w oparciu o Rozporządzenie (WE) 261/2004 . Bez znaczenia pozostaje bowiem czy podróżujemy samolotem rejsowym czy lot jest częścią wycieczki wykupionej w biurze podróży, zasady są takie same. O czym należy zatem pamiętać starając się o odszkodowanie za opóźniony lot czarterowy?

Odszkodowanie za lot czarterowy przysługuje, gdy lot jest opóźniony o więcej niż trzy godziny w miejscu docelowym lub został odwołany. Nie istotne zatem pozostaje z jakim opóźnieniem wylecieliśmy, ale ile po planowanym przylocie wylądowaliśmy w miejscu docelowym. Z tymże wylądowanie należy liczyć od momentu otwarcia drzwi samolotu, przy czym w momencie tym pasażerowie mogą opuścić samolot. Niekiedy 3 sekundy potrafią przesądzić o wypłacie odszkodowania.  Czas opóźnienia oraz status lotu możecie sprawdzić na www.flightradar24.com

Kiedy odszkodowanie za lot czarterowy nie przysługuje?

Kolejnym warunkiem uzyskania odszkodowania jest, aby opóźnienie lotu nie było spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności. Rozporządzenie wymienia przykładowe zdarzenia, które zwalniają przewoźnika z wypłaty odszkodowania takie jak warunki atmosferyczne, destabilizacja polityczna czy strajki podmiotów zewnętrznych w stosunku do przewoźnika. Oceniając szansę na wypłatę odszkodowania należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy dana okoliczność wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika i przewoźnik miał szansę panowania nad nią. Jeśli odpowiedź jest twierdząca odszkodowanie przysługuje. Oczywiście najtrudniejsza w całym procesie jest odpowiedź na to pytanie i to naszym zadaniem jest ustalenie tej przyczyny. Co najważniejsze to na przewoźniku spoczywa ciężar dowodu, że opóźnienie lub odwołanie było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami.

Wiemy już kiedy przysługuje odszkodowanie. Czas dowiedzieć się w jakiej wysokości. Wysokość odszkodowania ma charaktery ryczałtowy to znaczy stały i ma za zadanie zrekompensować powstałe straty i niedogodności związane z opóźnieniem lub odwołaniem lotu. Od czego zależy wysokość odszkodowania? Wyłącznie od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a miejscem docelowym liczonej po ortodromie.

Jaka jest wysokość odszkodowania za lot czarterowy?

Odszkodowanie w wysokości:

250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów;

400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów;

600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Obniżenie odszkodowania za lot czarterowy

Nie zdziwcie się jednak, gdy w przypadku opóźnienia poniżej 4 godzin i lotu powyżej 3500 km otrzymacie jedynie 300 EUR. Jest to jak najbardziej zgodne z prawem i wynika z orzecznictwa TSUE. W przypadku odwołania lotu, aby otrzymać odszkodowanie, lot nie może być odwołany na więcej niż 14 dni przed datą lotu. Jeśli czytając ten tekst myślisz, że wszystkie okoliczność miały miejsce w Twoim przypadku czas na pytanie kiedy miał miejsce lot? Dochodzenie odszkodowania możliwe w Polsce jest zasadniczo 1 rok od daty przewozu.

Jak dochodzić odszkodowania za lot czarterowy?

Pierwszym krokiem jest zwrócenie się do przewoźnika z reklamacją. Podmiotem odpowiedzialnym jest przewoźnik, a nie biuro podróży. W przypadku przewoźników czarterowych, rzucają oni pasażerom kłody pod nogi, ponieważ wymagają przesłania dokumentów pocztą tradycyjną. Odpowiedź powinieneś uzyskać w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Jeśli odpowiedź jest negatywna pozostają dwa, a właściwie jedno rozwiązanie.

Wniosek do Rzecznika Praw Pasażera, który jest organem powołanym 1 kwietnia 2019 r. i ma nakłaniać do zawarcia ugody. Nie mniej odmowa ze strony przewoźnika oznacza zakończenie postępowania, chyba nie trzeba wam tłumaczyć jakiej odpowiedzi udzielają przewoźnicy. Niektórzy jak Enter Air wpisuje informacje o odmowie w treść reklamacji. Drugim rozwiązaniem jest złożenie pozwu przeciwko przewoźnikowi do sądu, co wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty od 100-200 zł, a w przypadku przegranej obowiązkiem zwrotu kosztów procesu. Nie zapomnijcie o karcie pokładowej, bo ona stanowi dowód, że odbyliście lot, choć nie jedyny.

Odmowa wypłaty odszkodowania za lot czarterowy

Z AirCompensa.com wypełniacie jedynie formularz i oczekujecie na pojawienie się na waszym koncie środków, ponieważ to my zajmujemy się całym procesem od wezwania przewoźnika do zapłaty czy wniesienia przeciwko niemu powództwa. Czas oczekiwania wynosi od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy, albo lat, ale jest to już od nas niezależne. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi wpisami. Pamiętajcie jeśli przewoźnik odmówił Wam wypłaty czy proponuje ugodę, nie oznacza to wcale, że odszkodowanie w przypadku opóźniony lot czarterowy Wam nie przysługuje. Wręcz przeciwnie. Nie odkładaj decyzji o dochodzeniu odszkodowania, ponieważ roszczenie może się przedawnić.

Share your thoughts