odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot nie wynika z treści Rozporządzenia (WE) 261/2004. Podstawą jego dochodzenia  jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07.Opóźniony lot jest zmorą wszystkich pasażerów. Jesteśmy spakowani, gotowi wyruszyć w podróż, wszystko poszło zadziwiająco sprawnie – kilka chwil i znajdujemy się pod bramką. Z każdą minutą pasażerów przybywa, jest coraz tłoczniej, wśród obsługi widać zamieszanie, samolotu nie widać i rozbrzmiewa ding dong. Trzeszczący głos z głośnika informuje nas, że wylot samolotu opóźni się. Konsekwencją jest utrata urlopu, ominięcie ważnego spotkania czy uroczystości, dlatego ustawodawca unijny przewidział wypłatę odszkodowania

Opóźniony lot

Opóźniony lot może wzbudzić w nas uzasadnioną frustrację. Opóźnienie to stan niepewności. Opóźnienie zmusza nas do oczekiwania często nieokreślonego w czasu, powoduje jednocześnie zmęczenie i niepokój co do dalszych etapów podróży. O odwołaniu lotu dowiadujemy się często przed przyjazdem na lotnisko, co pozwala uniknąć zbędnego oczekiwania na lotnisku. Odwołanie sprawia, że sytuacja staje się klarowna. Opóźnienie natomiast wiąże się z oczekiwaniem, które może ulec zmianie wraz ze przesunięciem godziny odlotu. Opóźnienie nie jest ograniczone czasowo i tylko od przewoźnika zależy czy i kiedy przekształci się w odwołanie. Odwołanie lotu powoduje po stronie przewoźnika liczne obowiązki, dlatego przewoźnicy czarterowi nie odwołują lotów. O odwołanym locie możemy mówić, gdy lot o danym numerze lotu nie odbędzie się i zmianie ulegnie numer naszego lotu.

Czym jest opóźnienie, w jaki sposób należy liczyć jego czas, który ma istotne znaczenie przy ustalaniu przysługujących nam praw? Opóźnienie to przesunięcie godziny wylotu lub przesunięcie godziny przylotu, w stosunku do rozkładowego czasu rejsu. Opóźnienie wiąże się po stronie przewoźnika z określonymi obowiązkami wobec pasażerów. Obowiązki przewoźnika możemy podzielić na zapewnienie pasażerowi opieki  oraz wypłatę odszkodowania.

Opóźnienie lotu zostało potraktowane przez unijnego ustawodawcę po macoszemu, próżno szukać w Rozporządzeniu definicji, a co najistotniejsze próżno szukać informacji o odszkodowaniu. Odszkodowanie zgodnie bowiem z Rozporządzeniem nie przysługuje w przypadku opóźnionego lotu. Niemniej prawo do odszkodowania za opóźniony lot zostało wyinterpretowane z treści Rozporządzenia przez Trybunał Sprawiedliwości, który uznał, że pasażerowie opóźnionych lotów otrzymują odszkodowanie jeżeli  poniosą stratę czasu wynoszącą, co najmniej trzy godziny w miejscu docelowym. 

Obliczanie czasu opóźnienia

Opóźnienie lotu liczymy wyłącznie w miejscu docelowym. Bez znaczenia pozostaje fakt opóźnienia w porcie przesiadkowym. Jeśli lecimy z Warszawy do Houston z przesiadką w Londynie, do którego przybyliśmy z czterogodzinnym opóźnieniem, ale w Houston wylądowaliśmy o czasie – odszkodowanie za lot nie przysługuje.

Opóźniony lot uprawnia do wypłaty odszkodowania niezależnie od faktu, który odcinek uległ opóźnieniu. Pamiętać należy, że przepisy Rozporządzenia 261/2004 mają zastosowanie tylko do lotów wewnątrz UE, z UE do państwa trzeciego oraz z państwa trzeciego do UE, o ile obsługujący przewoźnik jest wspólnotowy.

Obliczenie opóźnienia lotu w przypadku wylotu nie powinno sprawiać większych problemów. Problematyczne jest obliczenie opóźnienia przy przylocie zwłaszcza, gdy balansujemy na granicy trzech godzin, od którego zależy odszkodowanie. Opóźnienie lotu liczymy jako różnicę pomiędzy planowaną godziną przylotu, a godziną otwarcia co najmniej jednych drzwi samolotu, przy założeniu, że w owym momencie pasażerowie mają prawo opuścić samolot. Należy się zgodzić z taką interpretacją, gdyż dopiero decyzja o wypuszczeniu pasażerów umożliwia nam powrót do zwykłych czynności. Nie ma znaczenia zatem czas wylądowania, ale umożliwienie pasażerom opuszczenie samolotu. Niekiedy w przypadku oczekiwania na autobus dodatkowo się wydłuża. Przewoźnicy powinni wyraźnie wskazywać ten moment poprzez komunikat, którego jednak brakuje. W przypadku opóźnienia lotu zwracajcie uwagę na moment, w którym stewardesa pozwala opuścić pokład. Jednocześnie warto upomnieć się o potwierdzenie czasu opóźnienia.

Opóźniony lot, a odwołany lot

Opóźnienie nie jest ograniczone czasowo i tylko od przewoźnika zależy czy i kiedy przekształci się w odwołanie oraz ile potrwa. Czas opóźnienia zawsze liczymy w porcie docelowym, dlatego bez znaczenia jest, na którym etapie podróży powstało. Opóźnienie to strata czasu przez pasażera, dlatego prawo do odszkodowania nie powstanie, gdy zostaniemy w domu, chyba że nasz wylot jest bezcelowy.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot zależy wyłącznie od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a ostatecznym miejscem docelowym wskazanym na bilecie. Odległość obliczamy po linii prostej pomiędzy dwoma portami lotniczymi.

D0 – 1500 km – 250 EUR

Do – 3500 km oraz loty wspólnotowe – 400 EUR

Powyżej – 3500 km – 600 EUR, chyba że opóźnienie nie przekroczyło 3 godzin wtedy odszkodowanie ulega obniżeniu o 50 %.

Obliczanie odległości po ortodromie

Odległość między portami liczona jest po ortodromie czyli najkrótszej trasie wytyczonej na mapie między dwoma lotniskami. W przypadku lotu, który składa się z kilku odcinków przy obliczaniu długości  bierzemy jedynie odległość między portem wylotu, a ostatecznym portem docelowym. W związku z powyższym w przypadku kilku odcinków trasę liczymy tak jakby był to lot bezpośredni. Wysokość odszkodowania zależy wyłącznie od odległości. Niezależnie, na którym odcinku powstało opóźnienie czy też odwołanie lotu, chociażby był to ostatni najkrótszy odcinek. Zasadą bowiem jest, że opóźnienie liczy się dopiero w porcie docelowym. Do obliczenia odległości polecamy Great Circle Mapper.

Obsługujący przewoźnik

Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi obsługujący przewoźnik czyli przewoźnik, który wykonał dany lot i jest związany z pasażerem umową. W przypadku lotów łączonych jeśli lot jest na jednym bilecie odpowiedzialność ponosi każdy przewoźnik. Od pasażera należy wybór przewoźnika do którego chce wystąpić z roszczeniem. Powództwo przeciwko przewoźnikowi można wytoczyć w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby przewoźnika, miejsca wylotu lub przylotu.

Czym są nadzwyczajne okoliczności

Odszkodowanie za opóźniony lot nie przysługuje, gdy przyczyną opóźnienia lotu były nadzwyczajne okoliczności, których wystąpienia nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Warunkiem uzyskania odszkodowania za opóźniony lot jest zatem ustalenie przyczyn opóźnienia lot.  Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem , aby dane zdarzenie można było zakwalifikować za spowodowane nadzwyczajną okolicznością musi one spełnić kumulatywnie dwie przesłanki. Po pierwsze musi wpisywać się w ramy normalnego wykonywania działalności, a po drugie przewoźnik musi mieć możliwość nad nim kontroli. O tym czy dane zdarzenie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności decyduje charakter zdarzenia. Jeśli ma charakter wewnętrzny w stosunku do obsługującego przewoźnika, a więc stanowi nieodzowny element prowadzonej działalności, to znaczy że wpisuje się w ramy wykonywania normalnej działalności. Przykładem jest strajk własnych pracowników czy usterka techniczna samolotu lub choroba pilota. Odpowiednio strajk kontrolerów lotu, jak i usterka spowodowana zderzeniem samolotu z ptakiem stanowi nadzwyczajną okoliczność, gdyż źródło danego zdarzenia ma charakter zewnętrzny do przewoźnika. Każdy przypadek jest inny, dlatego dokładna weryfikacja sprawy pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie czy odszkodowanie za opóźniony przysługuje.

Podsumowanie

Jeśli Twój lot został opóźniony zachęcamy do wypełnienia na naszej stronie formularza. Zajmiemy się za Ciebie wszelkimi niezbędnymi formalnościami w celu dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot. AirCompensa uzyskuje odszkodowania za opóźniony lot od przewoźników na każdym etapie postępowania także, gdy przewoźnik odmówił wypłaty odszkodowania. Pamiętaj, aby działania podejmować niezwłocznie, ponieważ roszczenie o odszkodowanie za lot ulega przedawnieniu. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. FB.