prawa pasażerów linii lotniczych

Prawa pasażerów linii lotniczych

Prawa pasażerów linii lotniczych to nie tylko prawo do odszkodowania za lot. Przewoźnicy zobowiązani są do zapewnienia pasażerowi zarówno opieki jak i zmiany planu podróży, gdy lot został odwołany albo opóźniony. Niestety świadomość pasażerów w zakresie przysługujących im praw związanych z odwołaniem lub opóźnieniem lotu nadal jest niska.

Zmiana planu podróży

W przypadku odwołania lotu przez przewoźnika pasażerowie mają prawo wyboru pomiędzy:

1) zwrotem pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został zakupiony oraz lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie,

albo 2) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie

lub 3) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc. Podkreślić należy, że to wyłącznie pasażer uprawniony jest do podjęcia decyzji, którą z powyższych opcji wybiera.

Jeżeli pasażer zamierza kontynuować podróż do miejsca docelowego to najkorzystniejszą opcją jest  zmiana planu podróży. Przewoźnik powinien zmienić plan podróży na inny obsługiwany przez siebie lot. Niemniej zdarza się, że loty wykonywane są w kilkudniowych odstępach czasowych, dlatego przewoźnicy proponują zmianę planu podróży na lot za kilka dni. Niekiedy zdarza się, że przewoźnik oferuję zmianę rezerwacji na lot do innego niż miejsca niż lotnisko docelowe. Praktyka ta jest niezgodna z przepisami, gdyż art. 8 ust. 1 lit. b oraz c Rozporządzenia (WE) 261/2004 wprost wskazuje, że zmiana planu podróży następuje do miejsca docelowego (ostatnie miejsce przylotu). Jeżeli przewoźnik nie ma możliwości dokonania zmiany przy użyciu własnych środków powinien skorzystać z pomocy innego przewoźnika. Jednocześnie to na przewoźniku spoczywa ciężar udowodnienia, że zmiana planu podróży została dokonana na najwcześniejszy możliwy termin. W pozostałych przypadkach pasażerowi przysługuje zwrot ceny za którą nabył bilet.

Tanie linie lotnicze

Zapewne wśród wielu z pasażerów pojawia się pytanie, co w sytuacji gdy przewoźnik nie wypełnia swoich obowiązków i proponuje lot za kilka dni. W przeważającej części przypadków dotyczy to tzw. tanich linii lotniczych, którzy oferują zmiany jedynie w zakresie swojej siatki połączeń. W powyższym przypadku pasażer ma prawo do zwrotu kosztu nowego biletu lotniczego. Pamiętać należy, że zakup ten powinien być poprzedzony kontaktem z przewoźnikiem, który należy wykazać choć krótką wiadomością email. Zwrot obejmuje racjonalne koszty dlatego cena biletu nie powinna odstawać od standardowych cen biletów występujących w dacie rezerwacji. W przypadku braku możliwości rezerwacji biletu do miejsca docelowego przewoźnik powinien zwrócić koszty dojazdu z miejsca przylotu do miejsca docelowego. Niezależnie od powyższego należy pamiętać, aby zachowywać wszelkie dokumenty, które mogą okazać się przydatne na późniejszym etapie.

Prawo do opieki

Czy pamiętacie wybuch wulkanu Eyjafjallajokull w kwietniu 2010 roku? Denise McDonagh dokonała w Ryanair rezerwacji lotu z Faro (Portugalia) do Dublina (Irlandia) na dzień 17 kwietnia 2010 r.  15 kwietnia 2010 r. zamknięto przestrzeń powietrzną nad wieloma państwami członkowskimi ze względu występujące zagrożenie dla samolotów.  Loty Ryanairu między Europą kontynentalną a Irlandią wznowiono w dniu 22 kwietnia 2010 r. D. McDonagh mogła dotrzeć do Dublina dopiero w dniu 24 kwietnia 2010 r. W dniach 17-24 kwietnia 2010 r. Ryanair nie zapewnił opieki na zasadach określonych w art. 9 Rozporządzenia nr 261/2004. Trybunał uznał, że przewoźnik zapewnić pasażerowi opiekę niezależnie od przyczyny odwołania lotu. Jeśli jej nie zapewni pasażer uprawniony jest do zwrotu kwot, które w świetle okoliczności danego przypadku były niezbędne, odpowiednie i rozsądne.

Pasażerowie, którzy znajdują się w podobnej sytuacji mają zatem prawo do napojów i posiłków w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Przewoźnik powinien zapewnić zakwaterowanie oraz transport pomiędzy lotniskiem, a miejscem zakwaterowania. Pamiętać należy przy tym, że posiłek powinien być adekwatny do czasu oczekiwania. Podobnie sytuacja wygląda z hotelem, którego cena powinna być również adekwatna do cen hoteli w dniu rezerwacji. Zwrot kosztów następuje na podstawie przedstawionych paragonów i faktur, dlatego wszystkie dokumenty należy zachować. Przewoźnicy szukając sposobności poczynienia oszczędności nie informując o prawach przysługujących pasażerom.

Odszkodowanie za lot

W gwoli ścisłości przypomnieć jedynie należy, że niezależnie od powyższych uprawnień pasażerom odwołanych i opóźnionych lotów przysługuje odszkodowanie, gdy zakłócenie nie zostało spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnej okoliczności.

Odszkodowanie  za lot wynosi od 250 EUR do 600 EUR w zależności od odległości pomiędzy portem wylotu, a przylotu liczonej po ortodromie.

a) 250 EUR do 1500 km

b) 400 EUR od 1500 km do 3500 km oraz loty wewnątrz UE

c) 600 EUR powyżej 3500 km, w przypadku opóźnienia pomiędzy 3-4 godziny odszkodowanie może zostać obniżone o 50 %

Jeśli nie masz czasu lub sił, aby przechodzić samodzielnie cały proces, nie znasz prawa pasażerów linii lotniczych, albo odmówiono Ci wypłaty odszkodowania zachęcamy do wypełnienia formularza.