odmowy wypłaty odszkodowania

Odmowa wypłaty odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot?

Odmowa wypłaty odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot wynika najczęściej z chęci uniknięcia odpowiedzialności przez linię lotniczą. Odwołanie lotu  lub jego opóźnienie powoduje wiele perturbacji, począwszy od utraty cennych dni długo wyczekiwanego urlopu, poprzez wielogodzinne oczekiwanie na lotnisku na jakiekolwiek informacje, a kończąc na spóźnieniu na zaplanowanym spotkaniu. Odszkodowanie ma charakter ryczałtowy, a więc przysługuje każdemu w tej samej wysokości niezależnie od poniesionej szkody. Odszkodowanie ma łagodzić naszą złość związaną z problemami jakich napotkaliśmy.

Odmowa wypłaty odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot

Niestety w wielu przypadkach linia lotnicza po złożeniu reklamacji odmawia wypłaty odszkodowania tłumacząc wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności. Niekiedy wskazywane przez nich przyczyny są prawdziwe, a niekiedy to bajki. Odmowa wcale nie oznacza, że odszkodowanie nam nie przysługuje. Niestety, aby realnie dochodzić swoich praw niezbędne jest wystąpienie z powództwem do sądu (odmowy wypłaty odszkodowania). Dla wielu jest to bariera zaporowa i linie lotnicze zdają sobie z tego sprawę. Sporządzenie pozwu, sprostanie wymogom formalnym, sprawdzenie właściwości miejscowej sądu, ocena sytuacji, a w przypadku przegranej konieczność zapłaty kosztów zastępstwa procesowego drugiej strony (od 90 zł do 900 zł) skutecznie powstrzymuje pasażerów od dalszego dochodzenia swoich praw. Ocena czy dane zdarzenie jest nadzwyczajną okolicznością wymaga znajomości przepisów i orzecznictwa.

Przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania po zmianie planu podróży

Konsekwencją opóźnienia lub odwołania lotu jest utracenie kolejnych lotów do miejsca docelowego. W powyższym przypadku przewoźnik zobligowany jest do zmiany planu podróży do miejsca docelowego. Niekiedy zdarzają się sytuację, że nie ma możliwości zmiany planu podróży na najbliższy ponieważ brak jest miejsc w samolocie. W takich sytuacjach przewoźnicy oferują alternatywny transport drogowy. W tym miejscu zaznaczyć należy, że nie jest to powszechna praktyka, ale dosyć często występująca u naszego narodowego przewoźnika.

Z uwagi na nasze doświadczenie pragniemy uczulić Państwa, aby zawsze zachowywać wszelkiego rodzaju dokumenty związane ze zmianą planu podróży na autobus lub taksówkę, ewentualnie zrobić ich zdjęcie. Otóż zgłaszają się do nas klienci, którzy na skutek opóźnionego lotu utracili kolejne połączenie. Z uwagi na konieczność kilkugodzinnego oczekiwania na kolejny lot, przewoźnik zaproponował im dotarcie do celu busem. Po złożeniu wniosku o wypłatę odszkodowania za opóźniony lot czasem występuje odmowa wypłaty odszkodowania za lot z uwagi na… odstąpienie przez pasażera od umowy przewozu, ponieważ pasażer samowolnie zrezygnował z dalszych lotów, co jest kuriozalne.

Najpierw przewoźnik oferuje pasażerowi alternatywny przejazd busem, a następnie odmawia wypłaty odszkodowania. Pasażer chcąc udowodnić, że przejazd był zorganizowany przez przewoźnika powinien przedstawić dokument potwierdzający ten fakt. Zazwyczaj dokument (voucher) zabiera taksówkarz, a nam przez myśl nie przechodzi, aby zrobić jego zdjęcie, dlatego w podobnych przypadkach należy zachowywać wszelkiego rodzaju dokumenty. W sytuacji braku wydania jakichkolwiek dokumentów należy zwrócić się do przewoźnika o wydanie potwierdzenia skorzystania z alternatywnego środka transportu zapewnionego przewoźnika.

Dlaczego AirCompensa?

AirCompensa otrzymując formularz ocenia szansę na wypłatę odszkodowania (również w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania). Dzięki znajomości orzecznictwa polskiego oraz europejskiego jesteśmy w stanie przewidzieć szansę na odszkodowanie oraz zweryfikować przyczynę wskazaną przez przewoźnika. Wezwanie do zapłaty kierowane jest przez prawnika z powołaniem się na podstawę faktyczną i prawną. Odmowa w większości przypadków nie kończy postępowania. W imieniu pasażerów dochodzimy ich praw przed sądem. Nic nie ryzykujecie, ponieważ nie pobieramy prowizji, aż do czasu wypłaty odszkodowania i w przypadku przegranej pokrywamy wszelkie koszty. O naszej skuteczności świadczą opinie o AirCompensa.

Odszkodowania to nie tylko nasza praca, ale pasja dlatego do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Odwołano Ci lot lub opóźnił się i nie chcecie niczym się przejmować. Zachęcamy do wypełnienia formularz, a my zajmiemy się formalnościami.