odmowa wypłaty odszkodowania

Skarga do Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Skarga do Urzędu Lotnictwa Cywilnego była jedyną szansą na uzyskanie odszkodowania za lot. Decyzja odmowna przewoźnika dla wielu oznaczała koniec drogi dochodzenia odszkodowania. Niemniej spora grupa osób, co potwierdzał skokowy wzrost skarg, wnosiła skargę na przewoźnika do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a konkretniej do Komisji Ochrony Praw Pasażera. Tym samym wszczynane było postępowanie administracyjne i najczęściej wydawana decyzja administracyjna o naruszeniu obowiązków przez przewoźnika. Konsekwencją tej decyzji była wypłata odszkodowania przez przewoźnika. Przewoźnicy chcąc uniknąć dodatkowych kar pieniężnych proponowali ugody. Postępowanie było bezpłatne, a od decyzji odmownej przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skarga do WSA. Oczywiście pasażerowie równolegle mieli i mają prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym, które ze względu na koszty oraz zawiłość nie jest dosyć popularne.

Nowelizacja ustawy prawa lotniczego

Nowelizacją prawa lotniczego, która w życie weszła 1 kwietnia 2019 r. zniknęła możliwość złożenia skarga Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W miejsce Komisji powołano Rzecznika Praw Pasażera działającego przy ULC. Zmiana ta jest bardzo niekorzystna dla pasażerów, bowiem postępowanie przed Rzecznikiem jest dobrowolne i jego celem jest zbliżenie stanowisk. Rzecznik po otrzymaniu od was wniosku zapyta przewoźnika czy jest chętny na mediację jeśli odmówi to postępowanie się kończy. Czy widzicie różnicę? Dawniej KOPP prowadziła postępowanie, wydawała decyzję administracyjną, której można było nadać klauzulę wykonalności i egzekwować odszkodowanie u komornika. Obecnie brak odpowiedzi przewoźnika oznacza, że postępowanie przed Rzecznikiem się kończy, a wy nie macie odszkodowania.

W związku z powyższym przewoźnicy nie mają interesu, w tym aby zgadzać się na mediację. Odmowa wypłaty odszkodowania zmusza nas do wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Przewoźnicy bezrefleksyjnie mogą odmawiać wypłaty odszkodowania wiedząc, że niewiele osób zdecyduje się na wniesienie powództwa. Jednocześnie w postępowaniu administracyjnym nie było przedawnienia i odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot można było dochodzić za loty sprzed wielu lat.

Podsumowanie

AirCompensa prowadzi kompleksową obsługę procesu odzyskania odszkodowania za lot również w przypadku konieczności prowadzenia postępowania sądowego. Odmówiono Ci wypłaty odszkodowania. Wypełnij formularz, a my zajmiemy się resztą.