odszkodowanie lot a podatek

Odszkodowanie za lot, a podatek dochodowy

Odszkodowanie za lot jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wprost stanowi art 21 ust 1 pkt 3 pdof.  Zwolnieniu podlega przychód z tytułu odszkodowania za lot. Odszkodowaniem natomiast nie jest wypłata przez przewoźnika wynagrodzenia na podstawie ugody pozasądowej. Praktyką wielu przewoźników jest proponowanie mniejszych kwot niż wynika to z Rozporządzenia. W innych przypadkach zaproponowana kwota odpowiada wysokości odszkodowania, ale odszkodowaniem w sensie formalnym nie jest, a jedynie gestem dobrem woli. Pasażer zobowiązuje się podpisania ugody, w której stwierdza się, że opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń względem przewoźnika. W zamian otrzymuje wynagrodzenie i od takiego wynagrodzenia należy uiścić podatek dochodowy. Praktyka urzędów skarbowych bywa różna, niemniej należy o tym pamiętać decydując się na podpisanie ugody.

Otrzymałeś propozycje ugody? Wypełnij formularz. Zajmiemy się Twoją sprawą – AirCompensa.com!