overbooking

Overbooking

Overbooking to sytuacja, w której liczba pasażerów na dany lot przewyższa liczbę miejsc w samolocie. Najczęściej przewoźnicy sprzedają więcej biletów niż miejsc w samolocie licząc, że nie wszyscy pasażerowie stawią się do odprawy. Niekiedy przewoźnik zmuszony jest wykonać lot mniejszym samolotem niż pierwotnie zaplanował i wtedy mamy również do czynienia z overbookingiem czyli nad sprzedażą biletów. Zdarzają się również przypadki, gdy z powodu błędu systemowego nasza rezerwacja nie jest widoczna w systemie przewoźnika. Konsekwencją overbookingu jest odmowa przyjęcia na pokład.

Ochotnicy rezygnujący z lotu

W powyższej sytuacji przewoźnik zobowiązany jest wezwać ochotników, którzy zrezygnują z lotu w zamian za uzgodnione korzyści. Najczęściej jest to kwota odpowiadająca odszkodowaniu w wysokości od 250 do 600 EUR. Kwota może być sporo wyższa, gdy ochotników brakuje. W przypadku, gdy przewoźnik informuje Cię o overbookingu i proponuje zastępczy lot należy wyraźnie upomnieć się o odszkodowanie. Przewoźnik jako bonus może dodać również lot w klasie biznes na kolejnym locie. Obsługujący przewoźnik zobowiązany jest również zmienić rezerwację na lot do miejsca docelowego w możliwie najkrótszym terminie oraz zapewnić posiłki i napoje. W przypadku, gdy następny lot odbędzie się następnego dnia przewoźnik zobowiązany jest również pokryć koszty noclegu oraz transportu z/na lotnisko.

Odmowa przyjęcia na pokład

Przyjmując, że ochotników nie ma, przewoźnik może odmówić przyjęcia na pokład części pasażerom wbrew ich woli. W tej sytuacji powinien niezwłocznie wypłacić odszkodowanie, zmienić plan podróży na kolejny lot do miejsca docelowego oraz zapewnić opiekę. Jeżeli dysponujesz czasem, overbooking to szansa na uzyskanie dodatkowych środków pozwalających na pokrycie kosztów biletu, a nawet i wakacji. Z uwagi na możliwość uzyskania odszkodowania liczba ochotników niekiedy przewyższa potrzeby przewoźnika, dlatego przy stanowisku odprawy można dowiedzieć się czy na danym locie jest overbooking i zgłosić się na ochotnika. Praktyka ta jest stosunkowo częsta, choć wiele zależy od indywidualnych planów pasażerów, którym w wielu przypadkach zależy na planowym dotarciu do celu, aniżeli otrzymaniu dodatkowych środków. PAMIĘTAJ, aby w każdym przypadku, gdy przewoźnik odmawia przyjęcia na pokład poprosić o zaświadczenie o przyczynach odmowy, gdyż w znaczący sposób ułatwia ono uzyskanie odszkodowania za lot.

Odszkodowanie za overbooking

Przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład w wysokości:

250 EUR – dla wszystkich lotów do 1500 km

400 EUR – dla wszystkich lotów do 3500 km oraz lotów wewnątrz Unii Europejskiej

600 EUR – dla wszystkich lotów powyżej 3500 km

Odszkodowanie nie przysługuje, gdy odmowa przyjęcia na pokład jest uzasadniona względami bezpieczeństwa czy zdrowotnymi. Niemniej należy zauważyć, że w przypadku overbooking powyższe okoliczności nie występują, gdyż winnym jest wyłącznie przewoźnik.

Podsumowanie

Jeśli Twój odmówiono Ci przyjęcia na pokład ze względu na overbooking zachęcamy do wypełnienia na naszej stronie formularza. Zajmiemy się za Ciebie wszelkimi niezbędnymi formalnościami w celu dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot. AirCompensa uzyskuje odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład  na każdym etapie postępowania także, gdy przewoźnik odmówił wypłaty odszkodowania. Pamiętaj, aby działania podejmować niezwłocznie, ponieważ roszczenie o odszkodowanie za lot ulega przedawnieniu. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. FB.

A czy wam odmówiono przyjęcia na pokład? Zapraszamy do skorzystania z usług AirCompensa.com.