strajk pracowników przewoźnika

Strajk pracowników przewoźnika lotniczego nie stanowi nadzwyczajnej okoliczności

Strajk pracowników przewoźnika do niedawna był uznawany przez sądy za nadzwyczajną okoliczność zwalniającą przewoźnika lotniczego z odpowiedzialności odszkodowawczej. Nie mniej nie było to stanowisko prawidłowe, ponieważ celowościowa wykładania przepisów i Rozporządzenia prowadziła do konkluzji, że strajk jest zdarzeniem, które wpisuje się w normalne ramy wykonywania działalności i przewoźnik ma możliwość panowania nad nimi. Pomimo tej oczywistej oczywistości, sądy oddalały powództwa o wypłatę odszkodowania za odwołany lot z powodu strajku.

Strajk pracowników przewoźnika lotniczego

TSUE ostatecznie rozstrzygnął, że strajk pracowników przewoźnika nie jest nadzwyczajną okolicznością, gdyż przewoźnik ma możliwość panowania nad nim. Nie ma przy tym znaczenia czy strajk ten był legalny czy nielegalny.  Niezależnie od powyższego część sądów krajowych i przewoźników uznawała wciąż strajk własnych pracowników za nadzwyczajną okoliczności, co naszym zdaniem nie miało żadnego uzasadnienia. Niemniej wyrokiem z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie C-28/20 Airhelp Ltd./ Scandinavian Airline System SAS Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej definitywnie rozstrzygnął, że strajk własnych pracowników wszczęty na wezwanie związku zawodowego wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności i przewoźnik ma nad nim możliwość kontroli. Innymi słowy strajk własnych pracowników przewoźnika lotniczego nie stanowi nadzwyczajnej okoliczności,  która zwalniałaby go z odpowiedzialności odszkodowawczej.

Strajk pozostałych pracowników

Za nadzwyczajną okoliczność uznawany jest natomiast strajk kontrolerów lotów i wszystkich innych podmiotów, które nie są uzależnione bezpośrednio od przewoźnika. Przewoźnik nie ma bowiem możliwości panowania nad strajkiem. Warunkiem zwolnienia z odpowiedzialności jest wykazanie, że pomiędzy strajkiem, a odwołaniem lotu istniał związek przyczynowy. Ciężar dowodu spoczywa zgodnie z art. 5 ust.3 Rozporządzenia 261/2004 na przewoźniku. Jednocześnie powinien od  udowodnić podjęcie wszelkich racjonalnych środków w celu zapobiegnięciu odwołania lotu.

Jeśli przewoźnik odmówił wam wypłaty odszkodowania zachęcamy do wypełnienia formularza na AirCompensa.com zajmie się za was wszystkimi formalnościami.