fbpx
strajk pracowników przewoźnika

Strajk pracowników przewoźnika

Odwołany lot z powodu strajku pracowników przewoźnika do niedawna był uznawany przez sądy za nadzwyczajną okoliczność zwalniającą przewoźnika lotniczego z odpowiedzialności odszkodowawczej. Nie mniej nie było to stanowisko prawidłowe, ponieważ celowościowa wykładania przepisów i Rozporządzenia prowadziła do konkluzji, że strajk jest zdarzeniem, które wpisuje się w normalne ramy wykonywania działalności i przewoźnik ma możliwość panowania nad nimi. Pomimo tej oczywistej oczywistości, sądy oddalały powództwa o wypłatę odszkodowania za odwołany lot z powodu strajku.

TSUE ostatecznie rozstrzygnął, że strajk pracowników przewoźnika nie jest nadzwyczajną okolicznością, gdyż przewoźnik ma możliwość panowania nad nim. Nie ma przy tym znaczenia czy strajk ten był legalny czy nielegalny.  Niezależnie od powyższego niektórzy przewoźnicy odmawiają wypłaty odszkodowania za odwołany lot np. Lufthansa czy Ryanair. Analiza wydanych do tej pory wyroków sądów krajowych wskazuje, że stanowisko to jest błędne. Sądy zasądzają odszkodowanie za odwołany lot.

Za nadzwyczajną okoliczność uznawany jest natomiast strajk kontrolerów lotów i wszystkich innych podmiotów, które nie są uzależnione bezpośrednio od przewoźnika. Przewoźnik nie ma bowiem możliwości panowania nad strajkiem. Warunkiem zwolnienia z odpowiedzialności jest wykazanie podjęcia wszelkich racjonalnych środków, które umożliwiłyby odbycie lotu.

Jeśli przewoźnik odmówił wam wypłaty odszkodowania wypełnijcie formularz, a AirCompensa.com zajmie się za was wszystkimi formalnościami. Odzyskaliśmy już odszkodowanie dla osób, którym odwołano loty z powodu strajku w SAS, LOT, Ryanair.