lufthansa samolot

Odszkodowanie za opóźniony lot Lufthansy

Odszkodowanie za opóźniony lot Lufthansy przysługuje, gdy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a otwarciem drzwi samolotu upłynęło więcej niż 3 godziny albo gdy lot został odwołany. Przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.  Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika. Niezależnie od powyższego dopiero indywidualna analiza każdego przypadku pozwala ocenić czy w danej sprawie przysługuje odszkodowanie za lot.

Jakie odszkodowanie przysługuje za opóźniony lot Lufthansy?

Odszkodowanie za lot uzależnione jest od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a miejscem docelowym wskazanym na bilecie. Odległość obliczamy po linii prostej pomiędzy dwoma portami lotniczymi.  Jeżeli odległości nie przekracza 1500 km pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR. W przypadku, gdy lot odbywa się w granicach UE lub odległość nie przekracza 3500 km pasażer otrzymuje 400 EUR. Z kolei odszkodowanie w wysokości 600 EUR przysługuje przy odległości powyżej 3500 km. W przypadku lotów łączonych odległość liczymy odległość pomiędzy miejscem miejscem wylotu, a miejscem przylotu. Do obliczenia odległości polecamy Great Circle Mapper.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot Lufthansy?

Zachęcamy do wypełnienia formularza, a my zajmiemy się Państwa sprawą załatwiając wszelkie formalności, a gdy zaistnieje taka konieczność skierujemy sprawę do sądu. Przewoźnik ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. Wbrew literalnemu brzmieniu przepisów brak odpowiedzi nie oznacza uznania roszczenia przez przewoźnika.  Lufthansa może odmówić wypłaty odszkodowania za opóźniony lot powołując się na nadzwyczajne okoliczności. Odmowa wypłaty odszkodowania nie zawsze oznacza, że odszkodowanie nie przysługuje. W tej sytuacji możesz wystąpić z wnioskiem do nieskutecznego Rzecznika Praw Pasażera lub na drogę sądową, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Niezależnie od etapu sprawy nasze wynagrodzenie wynosi 20 % brutto, co stanowi najniższą prowizję na rynku. Wynagrodzenie jest płatne wyłącznie w przypadku uzyskania odszkodowania za lot. Nie ponosisz żadnego ryzyka.

Opóźniony lot Lufthansy – o czym należy pamiętać?

Jeżeli Twój lot jest opóźniony zachowaj karty pokładowe. Pracownicy na lotnisku mają najwiarygodniejsze informacje dotyczące przyczyn opóźnienia lotu, dlatego zapytaj o przyczynę opóźnienia lub odwołania lotu. Nie jest nietaktem bycie dociekliwym. Od tej informacji może zależeć uzyskanie odszkodowania.  Nie zapomnij również zrobić zdjęcia tablicy odlotów i przylotów i sprawdzić warunków atmosferycznych.  Nie odkładajcie sprawy na później. Z doświadczenia wiemy, że później może być za późno. W Polsce obowiązuje roczny termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za lot, który jest najkrótszym okresem w Europie. Ogranicza to możliwość dochodzenia odszkodowania za lot. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem email lub na Facebooku. Odpowiemy na każdą wiadomość.