pieniądze za odszkodowanie za lot

Złożyłeś lub zamierzasz złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pasażera?

Rzecznik Praw Pasażera to stosunkowo nowa instytucja powołana do polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy pasażerami, a przewoźnikami lotniczymi. Rzecznik nie wydaje wiążących decyzji a jedynie próbuje skłonić strony do polubownego załatwienia sprawy. Jeśli przewoźnik nie wyrazi zgody na udział w postępowaniu Rzecznik zawiadamia o zakończeniu postępowania. Innymi słowy nie uzyskujesz odszkodowania.

Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków na rozpoznanie sprawy oczekuje się dzisiaj 12 miesięcy. Niekiedy jednak zamiast informacji o rozpoznaniu wniosku pasażerowie otrzymują informację o odmowie rozpoznania wniosku. Dzieje się tak w sytuacji, gdy lot będący przedmiotem wniosku nie wchodzi w zakres przedmiotowy działalności Rzecznika. Rzecznik zajmuje się wyłącznie sprawami, gdy wylot jest z Polski lub gdy przylot do Polski następuje z lotniska położonego poza UE, EOG i przewoźnik jest wspólnotowy. Rzecznik odmowi rozpoznania wniosku, gdy opóźniony lot wyleciał z Barcelony do Katowic, czyli z innego państwa członkowskiego do Polski.

Roszczenie o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, co do zasady przedawnia się z upływem roku od daty lotu. Jeśli złożyłeś wniosek do Rzecznik, który dotyczy lotu z państwa członkowskiego do Polski to Rzecznik odmówi rozpoznania wniosku. Niestety istnieje duże prawdopodobieństwo, że uzyskasz odpowiedź, gdy Twoje roszczenie się już przedawni. Zgłaszają się do nas pasażerowie, którzy otrzymują od Rzecznika odmowę rozpoznania wniosku. Konsekwencją czego jest przedawnienie roszczenia i utrata odszkodowania za lot.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji zgłoś się, a zajmiemy się Twoją sprawą.