dreamliner polskie linie lotnicze

Opóźniony lub odwołany lot Polskich Linii Lotniczych “LOT”?

Opóźniony lub odwołany lot Polskich Linii Lotniczych “LOT”?             

Odszkodowanie za opóźniony lot Polskich Linii Lotniczych “LOT” przysługuje, gdy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a otwarciem drzwi samolotu upłynęło więcej niż 3 godziny lub gdy lot został odwołany. Przewoźnik może zwolnić się z odpowiedzialności, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć, pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika. Niezależnie od powyższego, dopiero indywidualna analiza każdego przypadku pozwala ocenić, czy w danej sprawie przysługuje odszkodowanie za lot.

Jakie odszkodowanie przysługuje za opóźniony lot Polskich Linii Lotniczych “LOT”?

Odszkodowanie za lot uzależnione jest od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a miejscem docelowym wskazanym na bilecie. Odległość obliczamy po linii prostej pomiędzy dwoma portami lotniczymi.  Jeżeli odległości nie przekracza 1500 km pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR. W przypadku, gdy lot odbywa się w granicach UE lub odległość nie przekracza 3500 km pasażer otrzymuje 400 EUR. Z kolei odszkodowanie w wysokości 600 EUR przysługuje przy odległości powyżej 3500 km. W przypadku lotów łączonych, liczymy odległość pomiędzy miejscem miejscem wylotu, a miejscem przylotu. Do obliczenia odległości polecamy Great Circle Mapper.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot Polskich Linii Lotniczych “LOT”?

Reklamację możesz złożyć bezpośrednio u przewoźnika lub skorzystać z usług AirCompensa. Przewoźnik ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. Wbrew przepisom brak odpowiedzi nie oznacza uznania roszczenia przez przewoźnika. LOT może odmówić wypłaty odszkodowania za opóźniony lot, powołując się na nadzwyczajne okoliczności. Odmowa wypłaty odszkodowania nie zawsze oznacza, że odszkodowanie nie przysługuje. W tej sytuacji możesz wystąpić z wnioskiem do nieskutecznego Rzecznika Praw Pasażera lub na drogę sądową, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zachęcamy do wypełnienia formularza, a my zajmiemy się Państwa sprawą załatwiając wszelkie formalności, a gdy zaistnieje taka konieczność skierujemy sprawę do sądu. Air Compensa ponosi koszty postępowania sądowego. Wielokrotnie już odzyskaliśmy odszkodowanie za opóźniony lot Polskich Linii Lotniczych “LOT”, po odmowach otrzymywanych przez pasażerów. Niezależnie od etapu sprawy wynagrodzenie wynosi 20% brutto, co stanowi najniższą prowizję na rynku. Wynagrodzenie jest płatne wyłącznie w przypadku uzyskania odszkodowania za lot. Nie ponosisz żadnego ryzyka.

Opóźniony lot Polskich Linii Lotniczych “LOT”– o czym należy pamiętać?

Jeżeli Twój lot jest opóźniony pamiętaj o zachowaniu kart pokładowych. Pracownicy na lotnisku mają najwiarygodniejsze informacje dotyczące przyczyn opóźnienia lotu, dlatego zapytaj o przyczynę opóźnienia lub odwołania lotu. Nie jest nietaktem bycie dociekliwym. Od tej informacji może zależeć uzyskanie odszkodowania.  Nie zapomnij również zrobić zdjęcia tablicy odlotów i przylotów i sprawdzić warunków atmosferycznych. Spróbuj opanować emocje i pomyśleć o tym, że w pewnych okolicznościach przysługuje Ci odszkodowanie za lot – ono powinno pokryć wszystkie Twoje straty w związku z odwołaną podróżą, a skomplikowane formalności pomogą w kolejnym etapie uporządkować specjaliści AirCompensa.

Nie odkładajcie sprawy na później. W Polsce obowiązuje roczny termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za lot, który jest najkrótszym okresem w Europie. Ogranicza to możliwość dochodzenia odszkodowania za lot.