Dokumenty wymagane do dochodzenia odszkodowania za lot

Podstawowym warunkiem dochodzenia odszkodowania za lot jest posiadanie rezerwacji na dany lot lub kart pokładowych, dlatego tak istotne jest ich zachowanie. W przypadku lotów czarterowych to ostatnia umowa z biurem podróży stanowi potwierdzoną rezerwację. Powyższe dokumenty są niezbędne, gdyż potwierdzają, że dany pasażer podróżował lub miał podróżować danym lotem. W przypadku zmian godzin należy zachować wszystkie rezerwacje oraz informacje o zmianach. Dokumenty powinny być czytelne i umożliwiać odczytanie trasy lotu, numeru lotu, godzin lotów, a przede wszystkim nazwisk pasażerów. Z tych dokumentów musi wynikać historia Twojej rezerwacji, dlatego lepiej dołączyć ich więcej niż mniej.

W przypadku odwołania lotu przewoźnik najczęściej przesyła informację o odwołaniu lotu, dlatego taką wiadomość należy zachować. Wiadomość powinna umożliwiać odczytanie, że dana rezerwacja została odwołana, a w przypadku objęcia rezerwacją kilku lotów, który lot został odwołany. Z kolei, gdy lot jest opóźniony niezbędne jest ustalenie czasu opóźnienia. Opóźnienie liczymy w miejscu przylotu, a nie wylotu, dlatego bez znaczenia pozostaje, kiedy samolot wyleciał, ale o której godzinie przyleciał (moment otwarcia drzwi samolotu). W celu potwierdzenia takiego czasu należy uzyskać zaświadczenie z lotniska lub zrobić zdjęcie tablicy przylotów. Datą lotu jest dzień pierwotnego wylotu, a nie dzień faktycznego wylotu.

Samodzielne dochodzenie rekompensaty za lot wymaga skierowania reklamacji do przewoźnika oraz dokumentów potwierdzających udział w locie. W przypadku lotów łączonych należy pamiętać, że stanowi on jedną całość, gdy jest objęty jedną rezerwacją, dlatego w sytuacji, gdy lot odbył się na trasie Warszawa – Frankfurt – Chicago, to lot odbywa się na trasie Warszawa – Chicago. Do dochodzenia odszkodowania nie jest konieczne przesyłanie skanów dowodów czy paszportów. Sam fakt dodania kart pokładowych czy rezerwacji potwierdza, że to pasażer dochodzi odszkodowania. Wyczerpanie postępowania reklamacyjnego jest warunkiem podejmowania dalszych czynności na drodze sądowej lub przed Rzecznikiem Praw Pasażera. Musisz zatem dysponować potwierdzeniem złożenia reklamacji, albo odpowiedzią od przewoźnika. Generalnie należy podejmować działania niezwłocznie niż zwlekać, gdyż w Polsce roszczenie o odszkodowanie przedawnia się po upływie roku.

Jeżeli dochodzisz odszkodowania w imieniu innych osób, to zawsze powinieneś dysponować pełnomocnictwem od tej osoby. Odszkodowanie nie przysługuje bowiem właścicielowi rezerwacji, ale zawsze pasażerowi. W przypadku osób małoletnich może być konieczne dołączenie aktu urodzenia, gdyż to on potwierdza, że jest się przedstawicielem ustawowym dziecka. W imieniu dziecka może działać jeden rodzic, nie ma konieczności wspólnego podpisywania dokumentów.

To jest początek procesu dochodzenia odszkodowania, gdyż jego uzyskanie nie zależy od samego faktu wystąpienia opóźnienia czy odwołania lotu. Decydujące znaczenie ma przyczyna zakłócenia lotu. W przypadku, gdy zakłócenie zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, to odszkodowanie nie przysługuje. Niemniej na każdą sprawę należy spojrzeć indywidulanie oceniając również inne czynniki, dlatego zachęcamy do wypełnienia formularza.