odszkodowania za lot

TSUE: Pasażerowie mają prawo do podwójnego odszkodowania za lot

W dzisiejszym wyroku w sprawie przeciwko Finnair Oyj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że odszkodowanie za lot przysługuje pasażerom alternatywnego opóźnionego lotu, na który została zmieniona rezerwacja po odwołaniu pierwotnego lotu. Pasażerowie mają prawo do odszkodowania za odwołany lot oraz za opóźniony lot czyli łącznie mogą uzyskać nawet do 1200 EUR odszkodowania.

W niniejszej sprawie pasażerowie dokonali u przewoźnika Finnair rezerwacji na bezpośredni lot z Helsinek do Singapuru, który został odwołany z powodu usterki technicznej. Przewoźnik zaproponował pasażerom alternatywny lot do Singapuru, który z przyczyn technicznych dotarł do miejsca docelowego z opóźnieniem. Finnair uznał roszczenie każdego z pasażerów o zapłatę odszkodowania w wysokości 600 EUR z tytułu odwołania lotu pierwotnego Helsinki–Singapur. Odmówił natomiast uznania ich drugiego żądania o zapłatę odszkodowania za opóźniony lot. Finnair uznał roszczenie za bezzasadne, ponieważ jego zdaniem Rozporządzenie nr 261/2004 nie nakłada na przewoźnika lotniczego obowiązku wypłacenia pasażerowi, którego lot został odwołany, odszkodowania w przypadku opóźnienia zaoferowanego mu następnie lotu alternatywnego.

Trybunał stwierdził, że żaden przepis nie ogranicza prawa pasażera do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony alternatywny lot. Pasażerowie doświadczyli bowiem niedogodności związanych z każdym z lotów, dlatego bezzasadnym jest ograniczenie prawa do odszkodowania jedynie do pierwotnego lotu. Przyznanie prawa do odszkodowania z tytułu każdej z tych następujących po sobie niedogodności jest zatem zgodne z celem Rozporządzenia. Z treści uzasadnienia wynika, że na zasadach ogólnych odszkodowanie przysługuje również w sytuacji, gdy alternatywny lot jest obsługiwany przez innego przewoźnika.

Trybunał jednocześnie podkreślił, że odszkodowanie za lot przysługuje w przypadku usterek technicznych stanowiących zdarzenie, które ze względu na swój charakter lub źródło nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne nad nim zapanowanie. Warunkiem koniecznym jest nierozerwalnie związanie danego zdarzenia z systemem funkcjonowania samolotu.

Jeśli odwołano wam lot i zaproponowano alternatywny lot, to w przypadku opóźnienia tego lotu przysługuje wam podwójne odszkodowanie za lot. Warto o tym pamiętać przy kolejnych, ale też przeszłych podróżach.

Wszystkich pasażerów, którym odwołano lot lub doświadczyli opóźnienia zachęcamy do wypełnienia formularza.

Call Now ButtonMasz pytania? Zadzwoń!