3 sekundy przesądziły o wypłacie odszkodowania w wysokości 400 EUR za opóźniony lot

Odszkodowanie z tytuły opóźnienia lotu przysługuje, gdy czas opóźnienia wynosi, co najmniej 3 godziny. Opóźnienie należy liczyć w porcie docelowym i polega na wyliczeniu różnicy pomiędzy planowaną godziną przylotu, a czasem otwarcia co najmniej jednych z drzwi samolotu, przy założeniu, że w owym momencie pasażerowie mają prawo opuścić maszynę. Otóż w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod sygn. V Ca 39/19 lot opóźnił się 3 godziny i 3 sekundy i to zaledwie 3 sekundy przesądziły o obowiązku wypłaty odszkodowania przez przewoźnika “skoro zaś planowany czas przylotu samolotu wykonującego rejs o nr (…) z P. do W. z 20 kwietnia 2017 r. to 14:45:00, zaś zakończenie kołowania i otwarcie drzwi nastąpiło o 17:45:03 (k. 69), to zarzut braku opóźnienia spełniającego warunki Rozporządzenia był zdaniem Sądu Rejonowego nietrafny” Jeśli chcesz sprawdzić czy przysługuje Ci odszkodowanie z tytułu opóźnionego lotu wypełnij formularz dostępny na www.aircompensa.com