fbpx
odmowy wypłaty odszkodowania

Co w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot?

Dotyczą Cię odmowy wypłaty odszkodowania? Ten artykuł jest dla Ciebie.

Odwołanie lotu  lub opóźnienie lotu powoduje wiele perturbacji, począwszy od utraty cennych dni długo wyczekiwanego urlopu, poprzez wielogodzinne oczekiwanie na lotnisku na jakiekolwiek informacje, a kończąc na spóźnieniu na zaplanowanym spotkaniu. Odszkodowanie ma charakter ryczałtowy, a więc przysługuje każdemu w tej samej wysokości niezależnie od poniesionej szkody. Odszkodowanie ma łagodzić naszą złość związaną z problemami jakich napotkaliśmy.

Niestety w wielu przypadkach linia lotnicza po złożeniu reklamacji odmawia wypłaty odszkodowania tłumacząc wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności. Niekiedy wskazywane przez nich przyczyny są prawdziwe, a niekiedy to bajki. Odmowa wcale nie oznacza, że odszkodowanie nam nie przysługuje. Niestety, aby realnie dochodzić swoich praw niezbędne jest wystąpienie z powództwem do sądu (odmowy wypłaty odszkodowania). Dla wielu jest to bariera zaporowa i linie lotnicze zdają sobie z tego sprawę. Sporządzenie pozwu, sprostanie wymogom formalnym, sprawdzenie właściwości miejscowej sądu, ocena sytuacji, a w przypadku przegranej konieczność zapłaty kosztów zastępstwa procesowego drugiej strony (od 90 zł do 900 zł) skutecznie powstrzymuje pasażerów od dalszego dochodzenia swoich praw. Ocena czy dane zdarzenie jest nadzwyczajną okolicznością wymaga znajomości przepisów i orzecznictwa.

AirCompensa otrzymując formularz ocenia szansę na wypłatę odszkodowania (również w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania). Dzięki znajomości orzecznictwa polskiego oraz europejskiego jesteśmy w stanie przewidzieć szansę na odszkodowanie oraz zweryfikować przyczynę wskazaną przez przewoźnika. Wezwanie do zapłaty kierowane jest przez prawnika z powołaniem się na podstawę faktyczną i prawną. Odmowa w większości przypadków nie kończy postępowania. W imieniu pasażerów dochodzimy ich praw przed sądem. Nic nie ryzykujecie, ponieważ nie pobieramy prowizji, aż do czasu wypłaty odszkodowania i w przypadku przegranej pokrywamy wszelkie koszty.

Odszkodowania to nie tylko nasza praca, ale pasja dlatego do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Odwołano Ci lot lub opóźnił się i nie chcecie niczym się przejmować wypełnijcie formularz, a my zajmiemy się resztą.