odmowa przyjęcia na pokład

Odmowa przyjęcia na pokład – co jeśli pomylą Cię z przestępcą?

Odmowa przyjęcia na pokład najczęściej kojarzy się nam ze sprzedażą przez przewoźnika większej ilości biletów niż miejsc w samolocie, czyli z tak zwanym overbookingiem. Przewoźnik podejmuje wówczas decyzję o niewpuszczeniu pasażera wbrew jego woli. Pasażer jest uprawniony do uzyskania odszkodowania oraz ma prawo do rezygnacji z lotu albo do zmiany planu podróży. Niemniej zdarzają się także przypadki, gdy odmowa przyjęcia na pokład podyktowana jest względami bezpieczeństwa, zdrowiem czy niewłaściwymi dokumentami podróżnymi. W powyższej sytuacji przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

Gala KSW w Londynie

Pasażer wraz z partnerką i znajomymi zaplanowali wyjazd do Londynu na galę sztuk walki KSW w Londynie. W czasie wyjazdu miała odbyć się kolacja z mistrzem sztuk walki. Przed wylotem wszyscy pasażerowie dokonali odprawy on-line. Następnie z kartami pokładowymi udali się na lotnisko, gdzie bezproblemowo przeszli kontrolę bezpieczeństwa i paszportową. Po rozpoczęciu wpuszczania pasażerów na pokład pasażer ustawił się w kolejce. Pracownik obsługi po zeskanowaniu karty pokładowej ostentacyjnie oznajmił, że pasażer ma zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii. Na pytanie dotyczące przyczyn odmowy przyjęcia na pokład pracownik odpowiedział – bo tak.

Pomyłka

Sposób zakomunikowania decyzji przez pracownika obsługi był bulwersujący. Pasażer został potraktowany jak przestępca, nie uzyskując żadnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy przyjęcia na pokład. Został poinformowany, że tym samolotem nie poleci i żeby udał się do managera, gdzie uzyskał numer telefonu do Ministerstwa. Po telefonicznym kontakcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych okazało się, że pasażer nazywał się tak samo jak deportowana kiedyś z Wielkiej Brytanii osoba. Doszło do pomyłki. Po wysłaniu dokumentów w ciągu godziny zdjęto blokadę, a pasażer wraz z partnerką mógł się udać do Londynu. Przewoźnik nie zatroszczył się o pasażera i ten sam kupił bilety na wieczorny lot. Mimo dotarcia do Londynu pasażer nie zdążył na galę KSW i uroczystą kolację.

Odmowa przyjęcia na pokład, a odszkodowanie

Odmowa przyjęcia na pokład wynikała z decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dlatego brak było uzasadnionych przesłanek do wypłaty odszkodowania za lot. Wpuszczenie pasażera na pokład groziło odpowiedzialnością przewoźnika oraz karami finansowymi. Podkreślić należy, że przewoźnik otrzymał informację o zakazie wjazdu po dokonaniu odprawy on-line. Nie poinformował, o tym pasażera, aż do czasu boardingu. Z winy przewoźnika pasażer nie miał możliwości odwołania się od tej decyzji i wyjaśnienia sytuacji. Sąd uznał, że niezrozumiała była zwłoka w poinformowaniu pasażera o odmowie przyjęcia na pokład, a sposób poinformowania pasażera pozostawiał wiele do życzenia. Przewoźnik naraził pasażera na wstyd, konsternację, zdenerwowanie, poczucie upokorzenia i ogólny stres w związku z okolicznościami przekazu informacji, jak i następnie w związku z pośpiesznym, samodzielnym organizowaniem kolejnego lotu.

Obowiązek zwrotu kosztów i zadośćuczynienie

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu uznał, że gdyby przewoźnik odpowiednio wcześniej poinformował pasażera o zakazie wjazdu można byłoby uniknąć zaistniałej sytuacji. Mając na uwadze powyższe Sąd zasądził na rzecz pasażerów zwrot kosztów nowych biletów lotniczych oraz zadośćuczynienie w wysokości  1000 zł. Nienależyte zachowanie przewoźnika zniweczyło plany pasażera na wspólny wyjazd i kolację z mistrzem sztuk walki.