utrata pieniędzy

Jak nie utracić należnego odszkodowania za lot?

Pasażerom odwołanych i opóźnionych lotów przysługuje odszkodowanie za lot w wysokości od 250 EUR do 600 EUR. Wysokość odszkodowania zależy od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a miejscem docelowym. Roszczenie o odszkodowanie za lot przedawnia się z upływem roku od daty lotu. Niestety termin przedawnienia w Polsce jest obecnie najkrótszym terminem w Unii Europejskiej.

Komisja Ochrony Praw Pasażera

Komisja Ochrony Praw Pasażera do 31 marca 2019 r. rozstrzygała sprawy z zakresu odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot.  Z uwagi na nowelizację Prawa lotniczego Komisja została zlikwidowana, a 1 kwietnia 2019 r. powołano Rzecznika Praw Pasażera. Niemniej wielu pasażerów nie zauważyło zmiany jaka zaistniała i po odmowie wypłaty odszkodowania za lot przez przewoźnika nadal kierowała skargi do Komisji.  Komisja rozpoznaje wyłącznie sprawy, który wpłynęły do 31 marca 2019 r. W przypadku spraw, które wpłynęły po tej dacie Komisja wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Problem polega jednak na tym, że od czasu wniesienia skargi do dnia otrzymania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania mija nawet osiem miesięcy.  Pasażer nie jest świadomy, że czeka na odmowę wszczęcia postępowania, a nie na decyzję przyznającą odszkodowanie za lot.

Jak utracić odszkodowanie za lot?

Otrzymaliśmy zgłoszenie od pasażera, którego lot opóźnił się w lutym o sześć godzin z uwagi na usterkę techniczną samolotu. Pomimo braku podstaw do odmowy wypłaty odszkodowania, przewoźnik odmówił wypłaty odszkodowania za lot powołując się na nadzwyczajne okoliczności. Po nieudanych samodzielnych próbach uzyskania odszkodowania pasażer w lipcu przesłał skargę do Komisji Ochrony Praw Pasażera. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania doręczono mu dopiero w marcu 2020 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami roszczenie o odszkodowanie za lot przedawniło się w lutym. Pasażer obecnie nie może ani złożyć wniosku do Rzecznika Praw Pasażera, ani wnieść pozwu, gdyż jego roszczenie się przedawniło. Pasażer utracił możliwość dochodzenia odszkodowania za lot.

Jak nie utracić odszkodowanie za lot?

Jeśli złożyłeś skargę do Komisji po 1 kwietnia 2019 r. i czekasz na rozstrzygnięcie sprawy to wiedz, że sprawa nie zostanie rozstrzygnięta. Jeśli od daty Twoje lotu nie upłynął rok masz dwie możliwości. Wnieść sprawę do Rzecznika Praw Pasażera, którego zadaniem jest nakłanianie stron do zawarcia ugody albo wnieść pozew do sądu. Przegapienie tego terminu bezpowrotnie pozbawi Cię możliwości uzyskania odszkodowania. Mimo upływu roku od daty zmiany przepisów wciąż spotykamy się z wypowiedziami, aby po odmowie wypłaty odszkodowania za lot składać skargę do ULC. Nieznajomość prawa szkodzi, a osoby udzielające takich rad nie wiedzą, że właśnie mogły pozbawić kogoś należnego mu odszkodowania.

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony o 3 godziny nie zwlekaj i podejmij działanie w celu uzyskania odszkodowania.