fbpx
lot łączony

Odszkodowanie za lot wypłaci każdy obsługujący przewoźnik

Odszkodowanie za lot przysługuje według wyboru pasażera od wspólnotowego obsługującego przewoźnika, jeśli realizował, choć jeden odcinek lotu na trasie z miejsca wskazanego jako miejsce wylotu do ostatecznego miejsca przylotu. Niezależnie od tego, na którym odcinku doszło do zdarzenia będącego przyczyną opóźnienia lub odwołania lotu oraz w jakim państwie rozpoczynał się lot. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-367/20 należy uznać za przełomowe, gdyż ostatecznie rozstrzygnęło odpowiedzialność przewoźników wspólnotowych obsługujących loty łączone, uznając, że to od wyboru pasażera zależy od którego z nich będzie dochodził odszkodowania. Warunkiem jest objęcie lotu łączonego jedną rezerwacją i wykonanie, choć jednego lotu przez przewoźnika wspólnotowego w ramach lotu łączonego.

Obsługujący przewoźnik w przypadku lotów łączonych

Przedmiotem sprawy był następujący stan faktyczny. Pasażerka dokonała potwierdzonej rezerwacji na lot przewidziany na dzień 8 czerwca 2019 r. na trasie z Nowego Jorku  do Hamburga z przesiadką w Amsterdamie . Pierwszy lot uległ opóźnieniu, dlatego pasażerka nie zdążyła na lot do Hamburga, czego konsekwencją było powstanie opóźnienia w miejscu docelowym. Pierwszy lot był realizowany w ramach code share przez Delta Airlines, a drugi lot przez KLM.

Trybunał przypomniał, że lot objęty jedną rezerwacją stanowi jedną całość, dlatego za obsługującego przewoźnika należy uznać zarówno Delta Airlines, jaki i KLM. Tym samym każdy obsługujący przewoźnik lotniczy, który uczestniczy w wykonaniu co najmniej jednego segmentu lotu łączonego, jest zobowiązany do wypłaty tego odszkodowania niezależnie od tego, czy zrealizowany przez niego lot jest przyczyną dużego opóźnienia pasażera w chwili przybycia do miejsca docelowego.

Odszkodowanie za lot, a obsługujący przewoźnik

Orzeczenie ma istotne znaczenie, ponieważ do tej pory zarówno przewoźnicy wspólnotowi i niewspólnotowi  odmawiali wypłaty odszkodowania za loty, które rozpoczynały się poza UE i ich pierwszy odcinek był realizowany przez przewoźników niewspólnotowych, choć przewoźnik wspólnotowy realizował odcinek w Europie. Trybunał uznał, że skoro obsługującym przewoźnikiem jest każdy z przewoźników, to dochodzenie odszkodowania możliwe jest według wyboru pasażera. Przewoźnicy mogą dochodzić od siebie odszkodowania w ramach regresu. Jeśli podróżowałeś z państwa trzeciego do UE, przy czym pierwszy lot był obsługiwany przez przewoźnika niewspólnotowego i odmówiono Ci odszkodowania teraz możesz uzyskać do 600 EUR.