Odszkodowanie za opóźniony lot, a zderzenie samolotu z ptakami

Prawo do odszkodowania za opóźniony lot, na skutek zdarzenia samolotu z ptakami było przedmiotem rozstrzygnięć sądów krajowych i europejskich. Niemniej ocena czy dane zdarzenie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności przez przewoźnika, uzależniona jest każdorazowo od sądu rozpatrującego daną sprawę. O czym możecie przekonać się poniżej. W dwóch identycznych sytuacjach jeden sąd uznaje zderzenia samolotu z ptakami za nadzwyczajną okoliczności, drugi wręcz odwrotnie. W pierwszym przypadku pasażerowie nie uzyskali odszkodowania za opóźniony lot, w drugim przypadku odszkodowanie za opóźniony lot zostało wypłacone.

W  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. o sygn.  akt V Ca 994/19  sąd stwierdził, że “Zgodzić należy się z wnioskami sądu I instancji, że zderzenia samolotu z ptakami zdarzają się na tyle często, że stanowią część zwykłej działalności przewoźnika i nie noszą cechy nadzwyczajnej okoliczności zwalniającej z odpowiedzialności. Nadto wskazując na wyżej cytowane wytyczne, wskazać należy, że to przewoźnika obciąża obowiązek wykazania, że nie posiadał żadnych możliwości zorganizowania transportu zastępczego”

Natomiast Sąd Okręgowego w Gliwicach w wyroku z dnia 15 października 2019 r. o sygn. akt III Ca 50/19 stwierdził, że “Zdarzenie samolotu z ptakiem stanowi nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu rozporządzenia, co zwalnia przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania. Pozwana wykazała, że w opóźnienie lotu było spowodowane takim zdarzeniem, które nastąpiło podczas lotu tej samej maszyny bezpośrednio poprzedzającego planowany lot, w którym brał udział powód”

Odzyskanie odszkodowania za opóźniony lot lub odwołany lot wymaga znajomości przepisów oraz orzecznictwa. W AirCompensa na bieżąco śledzimy zapadające rozstrzygnięcia, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. W razie problemów zachęcamy do wypełnienia formularza.

 

Call Now ButtonMasz pytania? Zadzwoń!