zderzenie samolotu z ptakiem

Zderzenie samolotu z ptakiem

Zderzenie samolotu z ptakiem jest częstą przesłanką odmowy wypłaty odszkodowania za lot. Podkreślić należy, że  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że zderzenie samolotu z ptakiem stanowi nadzwyczajną okoliczność. Niemniej sprawy są przedmiotem rozstrzygnięć sądów krajowych, które podejmują odmienne wyroki w takim samym stanie faktycznym. O czym możecie przekonać się poniżej. Zawsze ocena czy dane zdarzenie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności przez przewoźnika zależy od sądu rozpatrującego daną sprawę. Niekiedy różne wyroki mogą zapaść w obrębie tego samego sądu. W dwóch identycznych sytuacjach jeden sąd uznaje zderzenia samolotu z ptakami za nadzwyczajną okoliczności, drugi wręcz odwrotnie. W pierwszym przypadku pasażerowie nie uzyskali odszkodowania za opóźniony lot samolotu, w drugim przypadku już tak. Od wyroku Sądu Okręgowego w sprawach o odszkodowanie za lot nie przysługuje środek zaskarżenia. Wyrok jest prawomocny.

Orzecznictwo sądów krajowych

Obydwa poniższe wyroki zapadły w odstępstwie miesiąca. W  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. o sygn.  akt V Ca 994/19  sąd stwierdził, że “Zgodzić należy się z wnioskami sądu I instancji, że zderzenia samolotu z ptakami zdarzają się na tyle często, że stanowią część zwykłej działalności przewoźnika i nie noszą cechy nadzwyczajnej okoliczności zwalniającej z odpowiedzialności.  Nadto wskazując na wyżej cytowane wytyczne, wskazać należy, że to przewoźnika obciąża obowiązek wykazania, że nie posiadał żadnych możliwości zorganizowania transportu zastępczego”.

Natomiast Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 15 października 2019 r. o sygn. akt III Ca 50/19 stwierdził, że “Zdarzenie samolotu z ptakiem stanowi nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu rozporządzenia, co zwalnia przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania. Pozwana wykazała, że w opóźnienie lotu było spowodowane takim zdarzeniem, które nastąpiło podczas lotu tej samej maszyny bezpośrednio poprzedzającego planowany lot, w którym brał udział powód”. Jaki płynie praktyczny wniosek z powyższych wyroków? Jeśli to możliwe dochodzić wypłata odszkodowania za lot w Warszawie. W szczególności, gdy przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania za lot po zderzeniu samolotu z ptakiem. Warto mieć to na uwadze przy wyborze sądu.

AirCompensa.com

Odzyskanie odszkodowania za opóźniony lot lub odwołany lot wymaga znajomości przepisów oraz orzecznictwa. W AirCompensa na bieżąco śledzimy zapadające rozstrzygnięcia, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony zachęcamy do wypełnienia formularza, a my zajmiemy się wszelkimi formalnościami. Pamiętaj, że w Polsce roszenia przedawniają się po upływie roku od daty lotu. Nie zwlekaj. Uzyskaj do 600 EUR.