odszkodowanie za lot uszkodzona opona

Odszkodowanie za lot, a uszkodzona opona

Odszkodowanie za lot, a uszkodzona opona – co w takim przypadku? Zapoznaj się z poniższym tekstem!

4 kwietnia 2019 roku zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Germanwings vs. Pauels.  Pan Pauels leciał z Dublina do Dusseldorfu, z uwagi na konieczność wymiany opony, przylot samolotu do miejsca docelowego opóźnił się. Przedmiotem postępowania przed Trybunałem była odpowiedź na pytanie czy taka sytuacja stanowi nadzwyczajną okoliczność zwalniającą przewoźnika z wypłaty odszkodowania? Wyrok ten jest niekorzystny dla pasażerów.

Trybunał orzekł, że taka sytuacja stanowi nadzwyczajną okoliczność, która zwalnia przewoźnika z wypłaty odszkodowania. Niemniej obowiązkiem przewoźnika jest udowodnienie, że przyczyną odwołania lub opóźnienia lotu było uszkodzenie opony. Przy czym uszkodzenie musi być konsekwencją  „zderzenia” z ciałem obcym. Jednocześnie przewoźnik zobowiązany jest wykazać, że użył on wszelkich zasobów ludzkich lub materiałowych oraz środków finansowych, jakimi dysponował, w celu uniknięcia sytuacji, w której wymiana opony uszkodzonej przez ciało obce, takie jak element ruchomy, znajdujące się na pasie lotniska doprowadziłaby do dużego opóźnienia lotu lub jego odwołania. Pamiętajmy o tym podczas dochodzenia odszkodowania.

Lawinowy wzrost uszkodzonych opon

Z obserwacji Państwa zgłoszeń zauważamy, że od 4 kwietnia 2019 roku nastąpił wykładniczy wzrost opóźnień lotów z powodu uszkodzenia opony. Nie jest to zbieg okoliczności, tylko przemyślana strategia przewoźników. Przewoźnicy w odpowiedziach nierzadko wskazują przyczyny opóźnienia/odwołania lotu, które nie mają najmniejszego związku z rzeczywistością. Po wniesieniu pozwu przewoźnicy wypłacają należne odszkodowanie, gdyż nie są w stanie udowodnić podnoszonej przez siebie konieczności wymiany opony. Najczęściej przyczyną zakłóceń lotu są inne przyczyny niż wskazywane przez przewoźnika. Niemniej w celu zwolnienia się z odpowiedzialności przewoźnik podaj nieprawdziwą informację. Dlaczego? Celem zawsze jest chęć uniknięcia wypłaty odszkodowania za lot. W każdej sytuacji zachęcamy Państwa do uzyskiwania informacji o przyczynach opóźnienia/odwołania lotu już na lotnisku. Wszystkie informacje są bardzo pomocne w dochodzeniu odszkodowania za lot.

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania zachęcamy do wypełnienia formularza.  Zajmiemy się niezbędnymi formalnościami od wezwania przewoźnika do zapłaty do złożenia pozwu.