odszkodowanie za opóźniony lot Smartwings

Odszkodowanie za opóźniony lot Smartwings

Odszkodowanie za opóźniony lot Smartwings nie łatwo uzyskać zwłaszcza, gdy otrzymamy wiadomość o takiej treści. “informujemy, że opóźnienie Państwa lotu było spowodowane okolicznościami, które pozostają poza kontrolą przewoźnika”. Identyczny list otrzymują pasażerowie opóźnionych lotów Smartwings, którzy wystąpili z wnioskiem o odszkodowanie za lot. Przewoźnik odmawiając wypłaty odszkodowania za lot powołuje się na bliżej nieokreślone nadzwyczajne okoliczności.  Niemniej już w kolejnym akapicie w ramach przeprosin oferuje rekompensatę w wysokości 200 EUR. Z jednej strony niby odmawia, a z drugiej strony jedynie połowicznie.

Odszkodowanie opóźniony lot Smartwings

Przypomnijmy, że podstawą dochodzenia odszkodowania za lot Smartwings  jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07. Odszkodowanie za opóźniony lot zależy od odległości pomiędzy portem wylotu, a portem docelowy i wynosi:

a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Do obliczenia odległości polecamy Great Circle Mapper. Pamiętać należy, że Smartwings (QS) oraz Smartwings Poland (3Z) to inni przewoźnicy, co ma znaczenie przy składaniu reklamacji i występowaniu z powództwem.

Rozporządzenie (WE) 261/2004, a nadzwyczajne okoliczności

Zwolnienie Smartwings z odpowiedzialności odszkodowawczej następuje, gdy przewoźnik udowodni, że przyczyną opóźnienia samolotu były nadzwyczajne okoliczności. Okoliczności takimi są destabilizacja polityczna warunki atmosferyczne, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajki pracowników zewnętrznych.

Z wysokim prawdopodobieństwem podczas Państwa lotu nie wystąpiły jakiekolwiek nadzwyczajne okoliczności, które zwalniałyby Smartwings z wypłaty odszkodowania za lot. Najczęściej przyczyną opóźnienia jest usterka techniczna samolotu lub przekroczenie czasu pracy załogi co wpływa na dalsze rotacje. Nadzwyczajne okoliczności to takie, które nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności przez przewoźnika, co wynika z orzecznictwa sądowego.

Przewoźnik nie ma obowiązku udzielenia pasażerowi szczegółowych informacji dotyczących przyczyn odwołania lub opóźnienia lotu. Weryfikacja przyczyn wymaga analizy warunków atmosferycznych panujących na lotnisku, rotacji samolotu obsługującego dany rejs oraz wielu innych informacji. Z naszego doświadczenia wynika, że odszkodowanie za opóźniony lot Smartwings przysługuje w pełnej wysokości, gdy przewoźnik oferuje rekompensatę za lot. Smartiwngs chcąc ograniczyć swoją odpowiedzialność odszkodowawczą proponuje zawarcie ugody. Nie jest to naszym zdaniem korzystne nie tylko z powodu otrzymania mniejszej kwoty, ale także względów podatkowych.

Jak dochodzić odszkodowania od Smartwings?

Jeśli Smartwings odmówił wypłaty odszkodowania lub zaproponował niekorzystną ugodę zachęcamy do wypełnienia formularza, a my zajmiemy się całym procesem uzyskania odszkodowania od skierowania wezwania do zapłaty, poprzez poprowadzenie sprawy sądowej, aż do postępowania egzekucyjnego w przypadku braku dobrowolnej wypłaty odszkodowania. Pomagamy również pasażerom posiadającym decyzję ULC zobowiązującą przewoźnika do zapłaty odszkodowania. Wszystko to przy najniższej prowizji, która nie ulega zmianie po wniesieniu pozwu do sądu. Pamiętaj, że roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku od daty lotu.