Odszkodowanie za opóźniony lot Smartwings

Odszkodowanie za opóźniony lot Smartwings nie łatwo uzyskać zwłaszcza, gdy otrzymamy wiadomość o takiej treści. “informujemy, że opóźnienie Państwa lotu było spowodowane okolicznościami, które pozostają poza kontrolą przewoźnika” Identyczny list otrzymują pasażerowie opóźnionych lotów Smartwings, którzy wystąpili z wnioskiem o odszkodowanie za lot. Przewoźnik odmawiając wypłaty odszkodowania za lot powołuje się na bliżej nieokreślone nadzwyczajne okoliczności.  Niemniej już w kolejnym akapicie w ramach przeprosin oferuje rekompensatę w wysokości 200 EUR. Z jednej strony niby odmawia, a z drugiej strony jedynie połowicznie.

Rozporządzenie (WE) 261/2004, a nadzwyczajne okoliczności

Przypomnijmy zatem czym w świetle Rozporządzenia (WE) 261/2004 są nadzwyczajne okoliczności wyłączające odpowiedzialność przewoźnika. Okoliczności takimi są destabilizacja polityczna warunki atmosferyczne, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajki pracowników zewnętrznych.

Z wysokim prawdopodobieństwem podczas Państwa lotu nie wystąpiły jakiekolwiek nadzwyczajne okoliczności, które zwalniałyby Smartwings z wypłaty odszkodowania za lot. Najczęściej przyczyną opóźnienia jest usterka techniczna samolotu lub jej konsekwencja, która wpływa na dalsze rotacje. Nadzwyczajne okoliczności to takie, które nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności przez przewoźnika, co wynika z orzecznictwa sądowego.

Przewoźnik nie ma obowiązku udzielenia pasażerowi szczegółowych informacji dotyczących przyczyn odwołania lub opóźnienia lotu. Weryfikacja przyczyn wymaga analizy warunków atmosferycznych panujących na lotnisku, rotacji samolotu obsługującego dany rejs oraz wielu innych informacji. Z naszego doświadczenia wynika, że odszkodowanie za opóźniony lot Smartwings przysługuje w pełnej wysokości, gdy przewoźnik oferuje rekompensatę za lot. Smartiwngs chcąc ograniczyć swoją odpowiedzialność odszkodowawczą proponuje zawarcie ugody. Nie jest to naszym zdaniem korzystne nie tylko z powodu otrzymania mniejszej kwoty, ale także względów podatkowych.

Jeśli nie masz czasu, sił i energii, aby przechodzić samodzielnie cały proces, albo Smartiwngs odmówił Ci już wypłaty odszkodowania zachęcamy do wypełnienia formularza, a my zajmiemy się całym procesem uzyskania odszkodowania od skierowania wezwania do zapłaty, poprzez poprowadzenie sprawy sądowej, aż do postępowania egzekucyjnego w przypadku braku dobrowolnej wypłaty odszkodowania. Wszystko to przy najniższej prowizji, która nie ulega zmianie.

Call Now ButtonMasz pytania? Zadzwoń!