opóźniony lot blue panorama

Opóźniony lot Blue Panorama Airlines i AMC Aviation

Podstawowym warunkiem uzyskania odszkodowania za opóźniony lot  jest ustalenie obsługującego przewoźnika dany lot, co umożliwia skierowanie reklamacji do właściwego przewoźnika. W przypadku zwrócenia się do niewłaściwego przewoźnika pasażer bezpowrotnie może utracić odszkodowanie za opóźniony lot.

Blue Panorama (BV) czy AMC Aviation (AMQ)?

Co należy wiedzieć przy dochodzeniu odszkodowania za opóźniony lot od Blue Panorama? Sen z powiek większości pasażerów spędza ustalenie gdzie należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne. Otóż siedziba linii znajduje się w Somma Lombardo, ale pasażerom wskazuje się  adres w Modlinie jako właściwy do przesyłania reklamacji. Pamiętać należy, ze odpowiedzialność za opóźniony lot ponosi obsługujący przewoźnik. Obsługującym przewoźnikiem w przypadku lotów Blue Panorama nie zawsze jest Blue Panorama. Otóż samoloty należą do Blue Panorama Airlines, a AMC Aviation wydzierżawia kilka samolotów. Konsekwencją tego jest ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej przez AMC Aviation, gdy numer lotu zaczyna się na AMQ. Blue Panorama Airlines ponosi odpowiedzialność, gdy numer lotu zaczyna się na BV. Obsługującym przewoźnikiem jest zatem AMC Aviation sp. z o.o., albo Blue Panorama Airlines S.p.a., co zostało potwierdzone wieloma wyrokami sądów.

Obsługujący przewoźnik – orzecznictwo

Zgodnie z wyrokiem z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie C-532/17 TSUE stwierdził, że “pojęcie ‘obsługującego przewoźnika lotniczego’ […] nie obejmuje ono przewoźnika lotniczego, takiego jak w postępowaniu głównym, który wydzierżawia innemu przewoźnikowi lotniczemu, samolot wraz załogą w ramach umowy załogowej dzierżawy samolotu (‘wet lease’), ale nie ponosi odpowiedzialności operacyjnej za loty również wówczas, gdy potwierdzenie rezerwacji miejsca w samolocie wydane pasażerom wskazuje, że lot jest wykonywany przez tego pierwszego przewoźnika”  Powyższe rozważania potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 7 lutego 2020 r. stwierdzając, że “Sąd Okręgowy analizując materiał dowodowy, w szczególności bilety lotnicze załączone do pozwu, doszedł do wniosku, że linią lotniczą która zawierała umowę była linia (…). Lot został natomiast wykonany przy użyciu samolotu należącego do (…)” Bez znaczenia pozostaje czyją własnością był samolot obsługujący lot. Powyższy pogląd został potwierdzony w orzecznictwie sądów krajowych.

Opóźniony lot Blue Panorama i AMC Aviation – jakie odszkodowanie przysługuje?

Odszkodowanie za lot uzależnione jest od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a miejscem docelowym wskazanym na bilecie.  Do 1500 km pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR. W przypadku, gdy lot odbywa się w granicach UE lub odległość nie przekracza 3500 km pasażer otrzymuje 400 EUR, a 600 EUR, gdy odległość przekracza 3500 km. Opóźnienie liczymy w miejscu docelowym. Jest to różnica pomiędzy planowanym czasem lądowania, a otwarciem przynajmniej jednych drzwi samolotu.

Jak uzyskać odszkodowanie od Blue Panorama Airlines i AMC Aviation?

Proces odzyskiwania odszkodowania za lot od każdego przewoźnika może przysporzyć nam siwych włosów na głowie. Przewoźnicy powołują się na nadzwyczajne okoliczności odmawiając wypłaty odszkodowania. Niekiedy nie odpisują na składane reklamacje. Pamiętać należy, że pasażer ma prawo do odszkodowania za lot, ale przewoźnik nie ponosi negatywnych konsekwencji, gdy niesłusznie odmówi wypłaty odszkodowania. W opisanej sytuacji pasażer może skorzystać z przysługujących mu środków ochrony takich jak skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Blue Panorama Airlines  z uwagi na dynamiczny rozwój w Polsce podjęła decyzję o  otwarciu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, co w znaczący sposób ułatwi sposób dochodzenia odszkodowania. Z uwagi na ogłoszenie niewypłacalności obecnie utrudnione jest dochodzenie odszkodowania za lot od Blue Panorama Airlines. Niemniej odszkodowanie można uzyskać za loty obsługiwane przez AMC Aviation, to jest loty europejskiej. Jeśli nie chcesz poświęcać czasu na zastanawianie się nad zawiłościami przepisów Rozporządzenia (WE) 261/2004, a planowaniem kolejnych wakacji wypełnij formularz i pozostaw sprawę opóźnionego lotu AirCompensa.com