fbpx
odwołany lot

Odwołany lot

Odwołany lot niewątpliwie wywołuje u nas negatywne emocje, ponieważ powoduje konieczność zmiany planów, bardzo często tuż przed planowanym wylotem. Niekiedy jednak wywołuje euforię wśród tych pasażerów, którzy znają swoje prawa i mają świadomość rychle przyznanego odszkodowania. Odwołanie lotu, mimo, że rozumienie tego zwrotu wydaje nam się intuicyjnie wymagało doprecyzowania przez Trybunał Sprawiedliwości, gdyż życie pisze najróżniejsze scenariusze, o których legislatorom się nie śniło.

Odwołany, czyli jaki?

Odwołany lot to lot, który nie odbył się chociaż był uprzednio planowany i zarezerwowano na niego przynajmniej jedno miejsce. Za lot uznajemy natomiast operację transportu lotniczego wykonywanego pomiędzy portem wylotu, a portem docelowym niezależnie od ilości odcinków. Całość trasy stanowi jeden lot.

Operacja transportu lotniczego to operacja wynikająca z rozkładu lotów oznaczona numerem. Odwołanie oznacza, zatem rezygnację przewoźnika z wykonywania przewidzianego rozkładem lotu. O odwołaniu lotu nie przesądza informacja umieszczona na monitorach lotniskowych, ani czas odlotu, który może zwiększyć się nawet o dobę, ani tym bardziej wydanie nowych kart pokładowych.  Najistotniejsza jest zmiana rezerwacji pasażera na inny lot wynikający z rozkładu.

Po pierwsze za lot odwołany uznać należy również taki, który wystartował z portu wylotu, a następnie powrócił. Po drugie za lot odwołany uznaje się lot przekierowany na inne lotnisko nieodpowiadające portowi docelowemu. Powyższe uwidacznia, że o odwołaniu lotu możemy mówić, gdy zaplanowana operacja transportu lotniczego na trasie wyznaczonej przez przewoźnika nie doszła do skutku, a pasażer nie wyraził zgody na zmianę planu podróży.

Odwołanie, a informacja?

O odwołaniu lotu przewoźnik powinien poinformować niezwłocznie pasażera, niezależnie od kanału za pośrednictwem, którego dokonał on zakupu biletu. Bez znaczenia pozostaje czy bilet został zakupiony bezpośrednio u linii lotniczej czy przez OTA (online travel agency). Niemniej rozporządzenie ustala sztywne terminy, od których uzależniony jest zakres przyznanych pasażerowi praw. Odszkodowanie nie przysługuje w przypadkach, gdy pasażer powiadomiono o odwołaniu, na co najmniej dwa tygodnie przed datą planowanego wylotu. Natomiast w przypadku poinformowania w terminie od 14 do 7 dni, odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli czas wylotu nie przekracza dwóch godzin przed planowanym wylotem i dotarcie do portu docelowego w czasie nieprzekraczającym 4 godzin po dacie planowanego wylotu. W przypadku okresu krótszego niż 7 dni, czas ten odpowiednio się skraca do godziny przy wylocie oraz dwóch godzin przy przylocie. Odszkodowanie, bowiem stanowi rekompensatę za stratę czasu, ale ograniczoną cezurami czasowymi.

Podsumowanie

Odwołanie lotu dla jednych może być przyczyną problemów, dla innych przyczynkiem do świętowania. O odwołaniu lotu mówimy w przypadku odstąpienia przez przewoźnika od wykonywania operacji lotniczej i zmiany rezerwacji na inny lot. Odwołanie lotu dla pasażera wiąże się poza problemami, o których mowa będzie w  późniejszych wpisach.

Odwołany lot? Powierz pozyskane odszkodowania z tego tytułu firmie AirCompensa.com

Share your thoughts