fbpx

odszkodowanie od linii lotniczej

Odszkodowanie od linii lotniczej

Odszkodowanie od linii lotniczej przysługuje każdemu pasażerowi na podstawie Rozporządzenia (WE)261/2004 i wynosi od 250 EUR do 600 EUR. Wysokość odszkodowania od linii lotniczych uzależniona jest od odległości pomiędzy miejscem wylotu, a ostatecznym miejscem przylotu. Linia lotnicza może zwolnić się z obowiązku wypłaty odszkodowania za lot, gdy udowodni, że opóźnienie lub odwołanie lotu było spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Ocena czy dane zdarzenie stanowi nadzwyczajną okoliczność powinna uwzględniać każdorazowo stan faktyczny danej sprawy. Odszkodowania od linii lotniczej należy dochodzić od obsługującego przewoźnika, który wykonał dany lot niezwłocznie po dacie lotu.

Twój lot został odwołany lub opóźniony? Złóż wniosek.